Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Umut Peker tarafından 100 bin TL sermaye ile Kartal’da kuruldu.


Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Umut Peker tarafından 100 bin TL sermaye ile Kartal’da kuruldu. 


Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Konusu:

1. Her nevi beton santralleri kurmak, hazır beton imal etmek, işletmek, satmak, hazır betonun dağıtımını ve nakliyesini yapmak. 2. Her nevi hazır beton ve sıva imalatı yapmak, pazarlamak, dağıtımını ve nakliyesini yapmak. 3. Yer altı ve yer üstü maden ve tabi kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya  verilmesi. 4. Maden arama ruhsatnamesi almak maden aramak, işletme hakkı talep etmek işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. 5. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 6. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile taş ocağından çıkan taşları işleyerek, mıcır, taş tozu, balast haline getirmek. 7. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı bina yapmak. 8. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları fabrikalar, yollar, baraj ve gölet, park ve bahçe düzenlenmeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı, üst yapı,  dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözlemesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.   11. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 13. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16. Her türlü inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  18. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 19. Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan, kamu ve iktisadi kuruluşlardan, banka ve özel finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar    akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin edebilir. 20. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 21. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili mercilerden izin almak zorundadır


Ekin Vizyon Yapı Hazır Beton İnşaat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  adres: Orta Mah.Yalnız Selvi Cad. Teknik Yapı Uptwıns Sit.5b/88 Kartal