Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sami Güven, Adem Ekşioğlu, Muhammet Emin Ekşioğlu, Mehmet Akif Ekşioğlu, Zeki Ekşioğlu, Hasan Ekşioğlu, Eyüp Ekşioğlu tarafından kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sami Güven, Adem Ekşioğlu, Muhammet Emin Ekşioğlu, Mehmet Akif Ekşioğlu, Zeki Ekşioğlu, Hasan Ekşioğlu, Eyüp Ekşioğlu tarafından  500 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT:   a- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme ,hesaplama ,yazım ve çizim işlerinin yapımı   Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak   1-Her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak, 2-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 3-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 4-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 5-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması  , ticari işletme rehini akdedilmesi; 6-Şirket konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret  unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 7-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.   Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.


Ekşioğlu Kuzenler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Işıklar Caddesi, Sahil Sokak, No:2/1 

pus