Elazığ'da riskli alanların imar değişikliği tartışılıyor!

Elazığ'da riskli alanların imar değişikliği tartışılıyor! Elazığ'da riskli alanların imar değişikliği tartışılıyor!

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Başkanı Murat Erdoğan Elazığ'daki riskli alanların imar planı değişikliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. İşte Murat Erdoğan'ın Elazığ'la ilgili tespitleri...Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Başkanı Murat Erdoğan Elazığ'daki riskli alanların imar planı değişikliğine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. 


ELSAD Başkanı Murat Erdoğan yaptığı basın açıklamasında Elazığ Cumhuriyet Mahallesi riskli alan imar plan değişikliğine ilişkin itirazlarının kamuoyu ile paylaşmak ve işin Elazığ kamuoyunda tartışılarak doğru kanaatin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. 


Murat Erdoğan: "Bizde halkın menfaati için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 05.11.2015 tarih ve 9959 sayılı dilekçemiz ile aşağıda saydığımız nedenlerle itiraz ettik." Dedi. 05.11.2015 tarih ve 9959 sayılı dilekçede yer alan itirazlar şu şekilde: 


1-Bilindiği üzere Elazığ deprem riskinin yüksek olduğu bir şehirdir. Bu nedenle amacımız, Kentsel dönüşüm çalışmalarında önceliğimizin fazla sayıda insanın doğal afetlere karşı yaşamsal riskini azaltan çalışmalar yapmaktır. Söz konusu alan Elazığ'daki riskli yapı stokunda en az sayıda insanın yaşadığı bir alan olması, içerisinde riskli yapı bulunmayan alanlar dahi yeni imar adaları olarak planlanması nedeniyle kentsel dönüşüm amacı ve ruhuna aykırıdır. İlk bakışta anlaşılan plandaki amacın, kentsel dönüşüm değil ancak planı uygulayacak kuruma rantsal dönüşüm sağlamadır. Bu şekildeki bir planlama kentsel dönüşüm amaç ve ruhuna aykırıdır. 2-Söz konusu planın hazırlandığı yerde, nüfus mekanda dengeli dağıtılmamıştır. Bu tür bir kentsel dönüşüm planlaması, tahminen 10.000 insanın yaşayacağı 23 katlı iş merkezi 12 katlı binaların olacağı alanın Cumhuriyet Mah. değil nüfusun yoğun olduğu şehir merkezi, Nailbey, İzzetpaşa, Rüstempaş a, Çarşı Mahallesi, Sarayatik Mahallesi gibi mahallelerd e olmalıdır. 

Aksi halde şehrin sağlıklı gelişimi zedelenir, ticaret ve ekonomide ise orta vadede sıkıntı doğurur. Yine buna bağlı olarak yollar ve sosyal donatılar oluşturulmasında dengesiz yaklaşılmıştır. Şöyle ki, Yaklaşık 10.000 kişiyi barındıracak alandaki Kentsel ve Sosyal Teknik Alt yapının yetersizliği ve Yol genişliklerinin yeterli olmaması, ulaşım bağlantıları olumsuz etkileyecek ve alt yapıyı yetersiz hale düşürecektir. Bu alandaki nüfus ve trafik artışı şehir merkezi ile olan ana bağlantı arterleri olan Keban yolu ile Malatya yoluna dengesiz yükleme gerçekleştirecektir. Bu durum mevcut trafiği daha da kilitleyecektir. 


3-Hazırlanan söz konusu plan ile Bölgenin ve tüm şehrin Plan bütünlüğü bozulacak ayrıca yapılacak yüksek katlı binalar ile alanın mevcut morfolojik yapısı değişecek ve kent silueti bozulacaktır. Başta Cumhuriyet mahallemiz olmak üzere şehirde estetiğe aykırı çarpık bir kentleşme ortaya çıkacaktır. Çevredeki yapılar 4-7 kat iken yapılacak yeni yapı 12 ile 23 katlı olacağından bu alanda bina yükseltilerinde kot farkları da eklendiğinde büyük bir dengesizlik yükseltiler olacak çevredeki binalar tabiri caiz ise cüce gibi kalacak ve imarda aykırılık, emsallerde haksızlık oluşacaktır. 


4-Söz konusu alan, afet durumunda bölgede yaşayan insanlar için güvenli bir sığınma yeridir. Yine mahalle halkı tarafından yeşil alan olarak da görülmektedir. Bu güne kadar çevre halkı  bu şekilde kullanmıştır. Bahsi edilen bölgenin bu şekilde çarpık bir şekilde imara açılarak beton ile doldurulması bu güzel ve güvenli imkânı ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda kamu adına öncelikli korunması gereken yeşil alanlar yok edilip betonlaşmış bina yığınlarına dönüşecektir. 


Murat Erdoğan Proje ile ilgili olarak, "Proje, boyutu itibarı ile sosyal bir proje olması gerekirken, kentsel dönüşüm amacından çıkarılıp geniş halk kesimlerini kapsamayan kurum menfaatlerinin ön plana çıktığı rantsal dönüşüm içine girilmiştir. Yani bu plan ile amaçlanan kamu ve halk menfaati geri kalmış kar gütme amacı ön plana çıkmıştır." İfadelerini kullandı. 5-Bizce bu tür planlar ekonomik kaygılarla değil ekonomik, sosyal, kültürel açıdan geri kalmış olan yerlerde insan odaklı yapılmalıdır. Yani ilimiz Sürsürü, Kızılay, sanayi, kırklar, Aksaray, Esenkent Mahallesi gibi yerlerde yapılmalıdır. Bu şekildeki zenginleştirilmiş projeler bu gelişmemiş mekanlara uygulanırsa bu mahallerimiz her açıdan ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda daha fazla gelişir. 

Böylece Kentsel dönüşüm çalışmaları insan odaklı, eşitsizliği ortadan kaldıran, sosyal, kültürel gelişmeyi daha adaletli sağlayan Kamu menfaati gözeten çalışmalar olur. 


ELSAD Başkanı Murat Erdoğan, 05.11.2015 tarih ve 9959 sayılı dilekçede yer alan itirazları açıkladıktan sonra sonuç olarak şunları söyledi: "Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneğinin amacı; İlimizin gelişip, kalkınması ve göçün önlenmesi, yaşanabilir mutlu bir kentin oluşmasına az da olsa katkı sağlamak için projeler oluşturmaktır. Ayrıca Şehrimiz için, önemli projeleri ve konuları takip ederek Elazığ kamuoyunu ve halkımızı bilgilendirmek doğru fikir kanaatlerin ortaya çıkmasını ve doğru işlerin yapılmasına katkı bulunmak, bu şekilde şehrimizin aziz insanlarına hizmet etmektir." diye konuştu.