Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Khafız Alııev tarafından 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde kuruldu.


Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Khafız Alııev tarafından 100 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde kuruldu.


Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Turizm 1-) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2-) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3-) Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4-) Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5-) Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6-) Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7-) Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 8-) Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Gıda 1-) Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-) İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3-) Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-) Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak. 5-) Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6-) Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 7-) Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. 8-) Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak. 9-) Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10-) Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 11-) Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için; 1-) Gerek yerli ve gerek yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, şirket kurabilir,kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve aracılık yapmamak koşuluyla, onların paylarını ve hisse senetlerini alıp-satabilir, 2-) Şirketin amaç ve konusuna ulaşabilmesi için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa ve sükna hakları tesis edebilir veya ettirebilir, bunları devren alabilir veya devir edebilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edebilir, depo ve satış mağazaları açabilir, icabında inşa eder, sanayi ve ticari yatırımları yapabilir, 3-) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (Know-how) ve diğer mülkiyet hakları iktisap eder, bunların üzerinden lisans anlaşmaları yapar, bunları satar, şirketin çalışma konularında yurt içinde ve dışında her türlü  etüt ve müşavirlik hizmetleri yapar veya başkalarına yaptırabilir. 4-) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara verebilir, 5-) Şirketin konusu ile ilgili her türlü makine tesis ve cihazları ve yedek parçalarını alıp satabilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, 7) Şirket çalışma konusuna giren her türlü malların alım satımı ithalat ve ihracatı ile Dahili ticaretini yapmak. 8-)  Şirketi işleri için iç ve dış piyasada, gerçek ve tüzel kişiler ve bankalarla uzun, orta ve kısa süreli istikraz sözleşmeleri akdedebilir, enval kefalet kredileri imtiyaz akreditif yatırım kredileri için krediler hisse senedi ve tahvilat üzerinden avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin edebilir, üçüncü şahıslardan doğan alacaklarını teminata bağlamak için onların kefillerinin mallarını ipotek alabilir,taşınır mallarını rehin alabilir, alacakları temlik ve temellük edebilir, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığında veya başkaca teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir ayni ve şahsi teminat alabilir.


Eldarado Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 118/3