Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Canan Özdemir ve Ali Deniz tarafından kuruldu.Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Canan Özdemir ve Ali Deniz tarafından kuruldu.

Eman Gy Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi konusu:
1.Yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve inşasını yapmak, 2. Kurulmuş veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticilik faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni şirketler kurmak, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak, 3.Şirket; bina, arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir. 4.Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizini, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi, konularında değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-how anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir, danışmanlık hizmeti verebilir. 5.Şirket, her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri, tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir, 6.Şirket her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, iş yerleri resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları yapabilir. 7.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 8.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek ve komisyonculuğunu yapmak. 9.Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 10.Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 11.Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 12.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 13.Şirket, Türkiyedeki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiyedeki şubelerinin, ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek. 14.Şirket, sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek. 15.Her türlü motorlu ve motorsuz taşıtları toptan ve perakende almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16.Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma, toptan ve perakende almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, pazarlamak, dağıtımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 17.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 18.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 19.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 20.Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarını almak, satmak, pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 21.Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 22.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 23.İnşaat ile ilgili her türlü inşaat malzemesini toptan ve perakende almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. 24.Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, Park bahçe düzenlemeleri, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. Bakırlar Apt. No:81 ÜSKÜDAR