26 / 06 / 2022

EMFED'ten Milas Tapu Müdürlüğüne tepki!

EMFED'ten Milas Tapu Müdürlüğüne tepki!

Emlak Müşavirleri Federasyonu (EMFED), Milas Tapu Müdürlüğüne giden bazı emlak ofisi ve emlak danışmanlarının yasadığı sıkıntılar nedeniyle Milas Tapu Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Emlak Müşavirleri Federasyonu (EMFED), Milas Tapu Müdürlüğüne giden bazı emlak ofisi ve emlak danışmanlarının yasadığı sıkıntılar nedeniyle Milas Tapu Müdürlüğü'ne tepki gösteren bir yazı açıklama yayınladı. İşte EMFED'den yayınlanan o açıklama...

İş ve işlemlerini yaptırmak için Milas Tapu Müdürlüğüne giden bazı emlak ofisi ve emlak  danışmanlarının, Milas Tapu müdürlüğünde iş takip sözleşmelerinde dernek -oda kaşe  ve onayı  ile dernek başkanının imzası olmadığı gerekçesiyle satış ve tapu işlemlerinin yapılmadığı  ve tapu müdürlüğünden geri döndürülen emlak danışmanlarının yaşamış oldukları bu olayın kamuoyunda duyulması ve meslektaşları arasında dile getirilmesi ile ilgili Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Vekili  Mehmet Sert tarafından  yapılan açıklamada kanunsuz ve usulsüz olarak yapılan bu uygulama hakkında Milas Tapu Müdürlüğünün  cevaplaması istemiyle bir takım sorular yöneltti.                                                                                                            

 Tapu ve Kadastro  Genel Müdürlüğünün ve o dönemde ve şimdi de Genel Müdür olarak görev yapan Mehmet Zeki Adlı’nın talimatıyla ve imzasıyla 29.01.2008 tarih ve Sayı :B091TKG012.00.02-010.06/275 Konu   :Emlakçıların Ön Başvuru ile İş Takibi Uygulamasının Açıklaması /  01.04.2008 tarih ve Sayı   : B.09.1.TKG0120002- 837 Konu: 2007/4 (1642) sayılı Genelge Talimatı /04.06.2008 tarih ve Sayı:B091TKG012.00.02-010.06/1561 Konu Emlakçıların Ön Başvuru ile İş takibi Uygulaması ve İLGİ:a) 14.03.2007 tarih, 1642 (2007/4) sayılı genelge. b)29.01.2008 tarih, 275 sayılı talimat. c)01.04.2008 tarih, 837 sayılı talimatlarında yer alan  ‘’Ayrıca, emlakçılar ile tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler arasında düzenlenen tellaliye sözleşmesinin usul ve esasları ile ilgili olarak; her talep için ayrı ayrı düzenlenecek olan tellaliye sözleşmelerinin de emlakçıların bağlı bulunduğu odalarca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. İlgi genelgemizde de belirtildiği üzere, emlakçıların tapu işlemlerini yaptırmaya yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odaları ile ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası gibi yetkili" odalarca verilmiş kimlik ve yetki belgelerini sunmaları yeterli olup, bu şekilde talepleri karşılanacaktır. Bilgilerinizi ve uygulamanın 14.03.2007 tarih, 2007/4 (1642) sayılı genelge ile birlikte açıklandığı şekilde yönlendirilmesi hususunda bağlı birimlerinizin bilgilendirilmesini rica ederim’’  yazısında apaçık belirtilmesine rağmen niçin vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza engeller çıkarıp emlak danışmanlığı hizmeti veren meslektaşlarımıza ve ofislere zorluklar çıkartıyorsunuz. Sizin göreviniz ve makamınız işleri kolaylaştırmak ve vatandaşa yardımcı olmak mı yoksa zorluk çıkartmak mı? Size böyle bir uygulama yapın diye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden yada Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan  yazılı bir genelge veya talimat mı geldi? 
Vatandaşın, esnafın, işletmelerin, girişimcilerin, yatırımcıların işini yokuşa sürmek, bir bürokrasi hastalığı olup, kendini ispat etme, egosunu tatmin etme davranışıdır.

DEVLET KURUMLARI ÜZERİNDEN BİRİLERİNE İTİBAR VE OTORİTE İLE  RANT SAĞLAMAK SİZİN GÖREVİNİZ Mİ? 

Milas Tapu Müdürü olarak sizin göreviniz;

Ayrıca iş takip sözleşmesini çok cüzzi miktarsa bir bedelle veriyoruz bundaki amaç asla para kazanmak ticaret değil işi daha resmi olarak yapmaya çalışmak diye ifade kullanan ve yazan kanuni olarak sektörde hiçbir yetkisi ve yaptırımı  bulunmayan bir dernek yöneticisine ,Devletin kurumları üzerinden birilerine veya temsil ettiği kuruluşa itibar kazandırmak, otorite sağlamak onların bu sözleşmeler üzerinden gelir elde etmesine aracılık etmek, hiçbir hukuki ve yasal gerekçeye dayanmayan uygulamalar mı çıkarmak ve  icat etmek mi?
 Bağlı bulunduğunuz genel müdürlüğünüzün göndermiş olduğu talimat ve genelgelere muhalefet edip yok saymakla, kendi keyfi uygulamalarınızla hedefiniz nedir ve bunu yapmaktaki başlıca amacınız nedir? Siz hiç kanun yasa ve yönetmelikleri okumuyor musunuz? Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Sizinle telefonda yapmış olduğumuz görüşme üzerine  zaten bunları okumadığınız apaçık belli oluyor, başta şunu biliniz ki  biz Sanayi Bakanlığına veya Sanayi İl Müdürlüğüne bağlı değiliz. Ticaret Bakanlığına ve Ticaret il Müdürlüklerine  bağlı bir meslek grubuyuz. Ayrıca siz hiç kurumlar arası hiç  bilgi alışverişinde bulunmuyor musunuz? Siz hiç taşınmaz ticareti yönetmeliğini açıp okudunuz mu? Bu konuda Ticaret il Müdürlüğünden veya Ticaret Bakanlığından bilgi talebinde bulundunuz mu? Ticaret İl Müdürlüğünden Taşınmaz Ticareti yetki  belgesi almış olan ofislerin listesini talep ettiniz mi? Emlak ofislerinin yetkilendirilmesi, geçiş süresi, denetleme süreci ve yaptırımlar hakkında işleyişi sordunuz mu? Birilerinin size anlattığı ve kendi işlerine geldiği gibi yorumlayıp aktardığı şekilde birilerinden akıl alıp yanlış işlere neden imza atıyorsunuz? Şu an Ticaret İl Müdürlüklerinin Ticaret Bakanlığının izni, oluru ve onayı olmadan denetleme yapılamayacağını biliyor musunuz? Bunları bilmeden ne hakla hangi akla hizmet, ofislerin gayrimenkul satışları ile iş ve işlemleri iptal ettiriyorsunuz.? Benim size önerim Ticaret İl Müdürlüğü ile bu konuda istişare edin, süreçler hakkında bilgi edinin.

DERNEKLERİN HİÇ BİR YAPTIRIMI YOKTUR, DERNEKLER  GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÇALIŞAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIDIR 

Dernekler ve derneklerden oluşan üst kuruluşlar kamu kurumu niteliği taşımayıp, gönüllülük esasına göre kurulmuş, maddi amaç gütmeyen, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten, üyeleri ve meslektaşlarının ve sektörlerin gelişmesine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarıdır. Derneklerin bir yaptırımı, yetkisi veya zorlaması, otorite kurması, kendini sektörün yetkilisi gibi görmesi, makam ve unvan oluşturma yetkisi bulunmamakla, odalar, birlikler ve  federasyonlarda dahil olmak üzere bu mesleği ve sektörü denetleme yetkileri hiç bulunmamaktadır. Denetleme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığının tasarrufundadır.. Niçin böyle bir karar alırken  başta Ticaret il Müdürlüğü ile  ilçemizde bulunan odalar, ilde bulunan odalar ve  bağlı oldukları  Muğla esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanlığı ile diğer mesleki dernek ve federasyon yöneticileri ile istişare etme gereği duymadınız? Hiçbir kamu ve özel kurum kuruluşlarının  yöneticileri ile idarecileri, gerek dernek, oda, birlik ve federasyon başkanı olmak üzere meslektaşlarımıza posta koyamaz, kralcılık uygulayamaz.Hele bir dernek başkanı kraldan kralcı davranamaz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yasalarla yönetilen bir hukuk Devletidir.Bu yasa ve yönetmeliklerin dışına çıkıp, illegal işlere meyil eden, olanak sağlayan kişi ve kurumlar hukukta hesabını verir.

DEVLET KURUMLARI YASA, YÖNETMELİK, KARARNAME, GENELGE VE TALİMATLARLA YÖNETİLİR VE YÜRÜTÜLÜR 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tapu hizmetlerini daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde kolaylıklar sunmaya çalışırken, siz hangi akla hizmet emlak danışmanlarımıza , vatandaşlarımıza zorluk çıkartıyorsunuz. Devletin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza göstermek yerine bulunduğunuz mevki ve makamların gerçek  sahibi olan ve aynı zamanda vergileriyle maaşını aldığınız bu millete ve meslektaşlarımıza soğuk yüzünüzle, soğuk davranmakla vatandaşa sırtınızı çevirmekle neyi amaçlıyorsunuz. Siz bugüne kadar kaç emlak ofisine ve emlak danışmanı şirketlere ziyaret gerçekleştirdiniz. 

Türkiye genelinde bazı tapu müdürlerimizin işleyişler hakkında online toplantılar yaparak meslektaşlarımıza web- tapu dahil olmak üzere gelişmeler ve uygulamalar hakkında aydınlatıcı bilgiler verirken  siz ise kumdan başınızı çıkarmayıp  bizlerin işlerini zorlaştırıp, bizleri potansiyel şüpheli gibi ön yargılarla yaklaşıp selam bile vermekten imtina ediyor, emlakçılara soğuk davranıyorsunuz.Dünyada neler oluyor ne gibi gelişmeler var, kendinizi ve tapu müdürlüğünü kamufle ederek, her yeri kapatarak, şeffaflıktan niye kaçınıyorsunuz. Vatandaşın  ve meslektaşlarımızın yüzüne bakmayı tenezzül mü etmiyorsunuz, vatandaştan ve emlak danışmanlarımızdan rahatsızlık mı duyuyor sunuz? Milas Kaymakamlık binasının girişinde AÇIK KAPI uygulaması varken halkına ve milletine kapısını açan bir Devlet Yönetim anlayışına sahip sistemi tüm kamu kurumlarına yerleştirmeyi amaç edinen sisteme, siz şeffatlık yerine bütün her yeri içerinin görünmemesi amacıyla kaplayıp, görüş mesafenize  vatandaşınıza niye kapatıyorsunuz. Vatandaş neredeyse size soru sormayı çekinir ve korkar  hale gelmiş, tüm herkesi şüpheli gözüyle bakmanızın  sebebi nedir? Bunun altında yatan sebep nedir ve Devletin kurumları halkın görüş alanına, halkın gözüne ve yüzüne kapılar, kapatılamaz. Kapalı kapılar ardında böyle birilerine görünmekten mi çekiniyorsunuz? İlk Taşınmaz Ticareti yönetmeliğinin 05 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmasıyla biz Tapu müdürlüğünüze  yetki belgesi iptal edilen kişileri bildirmemize rağmen ilgili kişi ile irtibatınızı koparmadığınız, yetki belgesi iptal edilen kişilerle  iki (2)yıl bu meslekten men edilmesine rağmen elini kolunu sallayarak tüm iş ve işlemlerini rahatça Tapu Müdürlüğünde yaptırmış, ikaz ve uyarılarımıza  rağmen yasal olarak bunu uygulamamışken şimdi bu gibi kişilerin 14 Ekim 2020 tarihinden sonra Müdürlüğünüzle kurmuş olduğu ilişkiler ve bu genelgeye aykırı uygulamalar doğrultusunda almış olduğu bu güçle meslektaşlarımız üzerinde kendisini bu sektörün otoritesi  olarak görüp meslektaşlarımızdan sözleşme adına para talep ediyor ve sizin reddettiğiniz satış ve işlemlerle övünebilip kendisine pay çıkarıyor. Hiç kimse kendisini vatandaşımızın ve meslektaşlarımızın üstünde görmesini asla müsaade etmeyeceğiz ve buna vesile olanlar hakkında  gerekli şikayetlerimizi ilgili mercilere yapıyoruz.

BUGÜN GİT YARIN GEL  DÖNEMİ KAPANMIŞTIR! 

Dijital dönüşümün ve teknolojinin tüm iş yapış modellerini değiştirdiği bu çağda, Devletimizin vatandaşlarımızın hizmetine sunduğu en büyük eserlerden biri olan e-Devlet uygulamasıyla bulunduğu yerde işlem yapmasını kolaylık getiren  gelişmeleri siz hiç takip etmiyor musunuz? Artık bu ülke eski Türkiye hantal bürokrasi yapısı olan bugün git yarın gel anlayışına sahip bürokratların makamlara işgal ettiği yer değil, Vatandaşını ve halkını tepeden bakan, vatandaşın esnafın halkın işiyle, derdiyle hemhal olmayanların asla  yeri değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm il ve ilçe idarecileri  ile amir ve yöneticilerine verdiği talimatta Vatandaşı zorluk çıkartmayın, gerekirse vatandaşın ayağına gidip sorununa çare üretin, sizler çare üretmekle yükümlüsünüz sözlerini duymadınız mı yoksa böyle söylemlere kulaklarınız tıkalımı? Sanırım kurumunuzu  tamamen kamufle ettiğiniz gibi, kendinizi de kamuoyundan ve gelişmelerden izole etmişsiniz.

EMFED ten Milas Tapu Müdürlüğüne tepki!

EKONOMİYİ OLUŞTURAN ÜRETİM, DÜNYAYI DÖNDÜREN İSE SATIŞ VE TİCARETTİR! 

Ülke ekonomisinin dinamosu olarak yer alan emlak ve gayrimenkul sektörünün en önemli saç ayağının oluşturan ticaretin ve satışın  kahramanları olarak yer alan  meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak yerine, işlerini zorlaştırarak, ilçemizde yatırım yapma amacıyla gelen iş dünyasının temsilcilerinin karşılaştığı bu gibi bürokratik yaptırımlardan dolayı ilçemize yatırım yapma kararlarını tekrar gözden geçirmelerine sebebiyet oluşturmuş, bu şekilde yapmış olduğunuz uygulamalarla, iptal edilen satışlarla yatırımcıların ilçemizdeki bu gibi uygulamalardan dolayı kararlarında olumsuz etki yaratmış, bu olumsuzlukların istihdama ve ilçe ekonomisine ise çok büyük zararı olacaktır. Milas marka değerini yükseltmek için gecesini gündüzünü katıp çalışan gerek siyasi, gerek idari, gerek, yerel, gerek sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına baltalamaktan başka bir şey değildir bu yaptıklarınız. 
Bizler elbette yaşanan bu olayı çok yönlü olarak araştıracağız ve bu konuda en küçük bir kötü niyeti ve suiistimali bile değerlendirerek gerekli ve yetkili kurumlarla, otorilerle paylaşarak mağduriyet oluşturan bu uygulamalarınız için tüm hukuksal ve kurumsal yönde karşılığını bulmasını sağlayacağız.

Dil, tencerenin kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu içinde ne pişiyor anlarsın... Mevlana
Hukuksal ve yönetsel dayanağı olmayan bu uygulamalarınızın  sonucu insanın aklına epeyce başka sorular ve şüpheler aklımıza gelmiyor değil ama zaten işin bir ucunda akçeli işlere yönlendirilmesi sonucu  yaprak başı 3 TL’ye  sözleşme satılmasına olanak  sağlanılmasına uzanan ve bunu yönlendirmenizle dernek başkanı onaylı değil diye geri dönen satışların iptaliyle ortaya daha çok pis kokuların ortaya çıkacağa benziyor. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SAYIN MURAT KURUM’A KONUYU ZATEN DİREK AKTARIYORUZ!

Yaşanan bu olayı başta Denizli bölge müdürlüğüne, Tapu Dairesi Başkanlığına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bölge Milletvekillerimize, İktidar Partisi yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz. Artık güçlü sivil toplum ve güçlü irade olarak olumsuzluklara dur diyecek Devletin kanun ve yasaları dışına çıkanın karşısında duracak, hakkını arayan, hakkını yedirmeyenlerin yaşadığı bir dönemdeyiz.

Ben yaptım oldu bitti nedir, siz kendi krallığınızı mı ilan ediyorsunuz? Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? 
Emlak danışmanlarının kazandığı 3 TL da gözü olan bir anlayışı ve hukuki olmayan yönlendirmelerinizi, bu dayatmalarınızı kabul edecek ve bununla ile pes edecek, meslek grubu değiliz. Meslektaşlarımızı tehdit eden makamı ve mevkisi, ünvanı konumu ne olursa olsun yasal ve hukuki platformlarda gereğini yaparız.. Emlak Danışmanları sahipsiz değildir.  3 TL ye muhtaç kalmış bir kurum zaten bu sektöre ve mesleğe faydası olmaz ancak meslektaşlarımız üzerinden menfaat sağlamaya çalışır. Bizim mesleğimiz saygı duyulacak, yapılması kanunlara dayanan ,özel yönetmelikle belirlenmiş bir meslektir. Herkesin her kurumun kendi kafasına göre kural ve posta koyacağı  bir meslek gurubu değildir.

DEVLET’TE DEVAMLILIK ESASTIR! 

Bugün makam sahibi olmak insanı güç sarhoşu yapabilir ama bir anda o makamın altınızdan kayıp gittiğini hissederseniz ayılırsınız. Her gün Resmi gazete açıp bakın kaç tane üst düzey bürokrat, görevden alınır ve yerine yenileri atanır. Hiç kimse vazgeçilmez değildir Devletimizde. Devlette önemli olan devamlılık esastır.Biri gelir biri gider boşuna denmemiştir. Sizden öncede o koltukta birileri vardı, sizden sonrada birileri gelir, bizler  işleyişin sağlıklı şekilde olmasını takip ederiz.

DEVLET VATANDAŞINA KAPIYA KAPATAMAZ! 

O koltukların ve makamların gerçek sahibi olan  halkın ve milletin, vergileriyle maaşını aldığınız esnafla ters düşmeyiniz, aksine halkla ve milletle bütünleşin. Başta Cumhurbaşkanımız ve Devlet büyüklerimiz bile esnaf ziyaretleri yapıyor, esnafın halkın ve milletin halini hatırını soruyor, siz ise başta kurumunuzu kamufle ederek, halkla ve milletle kendinizi izole ediyorsunuz. Unutmayın, kendini bulunmaz hint kumaşı sanıp, küçük dağları ben yarattım sananlar hep kaybetmiştir. Bulunduğunuz makamların sahibi  ve patronu Millet ve Devlettir. Ondan ki İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın sözü söylenmiştir.

BİZLERE POZİTİF SUÇLU VE ŞÜPHELİ GİBİ TAVIR İÇİNDE YAKLAŞIMDA  BULUNAMAZSINIZ!

Bizler gerek vatandaş gerek emlak danışmanları olarak sizin ve kurumunuz personellerinin karşınızda el pençe duracak değiliz, çünkü biz sizin karşınıza ifade vermeye gelmiyoruz  ve sizden ekstra bir ayrımcılıkta istemiyoruz. Kanunların yasa ve yönetmeliklerin tüm vatandaşlarımıza eşit  derecede  sağladığı haklar neyse onun uygulanmasını istiyoruz. Bir kere esnaf ve ofislerin veya yoldan dışarıdan geçerken, yolda yürürken sağınıza solunuza bakıp selam vermenizi öneririz. Bizler dilenci değiliz kusura bakmayın sizden para istemeyiz. Bugün Emniyet, Jandarma, Polis, kolluk kuvvetleri ile mahkemelerde bile vatandaşlarımıza bir tebessüm bir pozitif insani yaklaşım görüyoruz. Ama bu yaklaşımı maalesef sizde ve kurumunuzda göremiyoruz.

İçişleri Bakanlığımızın Nüfus Müdürlüklerinde yapmış olduğu yenileme çalışmalarında şeffaflığı önde tutarken, vatandaşının rahatlığı için en ince ayrıntıyı düşünürken sizlerin kamufle olması ve kendinizi vatandaştan izole etmenizi anlam verememekteyim. Telefonla aradığımızda müsait olmasanız bile, sizin  müsait olduğunuzda bizlere geri dönüş yaparak bu sorunları iletişimle halletmeye çalıştıysam da bizimle iletişim kurmaktan kaçınmanızı da anlamış değilim. Bugün Ankara’da başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere hangi Bakanlık olursa olsun tüm Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarını arasam toplantıda olsalar bile daha sonra geri dönüş sağlayıp iletişim ve ulaşımda kanalında hiçbir sıkıntı ve  güçlük çekmiyorum.

ODA KİMLİK KARTLARI VE SÖZLEŞMELER ODALARDAN ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDİLEBİLECEK!

Yapmış olduğumuz görüşmelerde üyeliği zorunlu olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan  ilçemizdeki gerek  Milas Ticaret ve Sanayi Odası gerekse Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üye kimlik kartları ile yine ihtiyaç halinde talep eden meslektaşlarımız  bağlı bulundukları odalardan iş takip ve  gayrimenkul satış sözleşmelerini ücretsiz olarak  temin edebileceklerdir. Ayrıca Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED olarak  bizden talep etmeleri halinde ücretsiz olarak kendi şirket ve ofislerinin markaları ve logolarını konumlandırabilecekleri,  kaşe ve imzalarıyla kullanabilecekleri sözleşmelerden ücretsiz olarak vereceğiz. Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafımızın cebindeki 3 TL’yi almanın hesabını değil, meslektaşlarımıza nasıl katkı sunabilir, onlara bu süreçte nasıl destek sağlayabilirizin hesabında olmaya devam edeceğiz.
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Milas Ticaret Odası Başkanımıza ve Oda Genel Sekreterlerimize  mesleğimize yapmış oldukları bu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

TAPUTAKİPCOM ONLİNE DİJİTAL PLATFORMU KURULUYOR!

Tapu takibi işlemleri ile emlak ve gayrimenkul satış işlemleri yapan emlak ofisleri ile tapuda şerh ve  ipotek ile diğer kanuni işlemlerin uygulanmasını sağlayan kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın bu platformda buluşmalarını sağlayarak  tapu danışmanlık ve tapu takip hizmetlerini almasını sağlayacak olan proptech dijital girişimi  taputakipcom platformu kuruluyor. Meslektaşlarımız ile vatandaşlarımızı dijital dönüşümün sağladığı tüm imkanlardan faydalanmalarını, hizmetleri kolayca ulaşmalarını sağlayarak gayrimenkul çözüm ofisi olarakta hizmet çeşitliliğini artırarak emlak ve tapu danışmanlık ofislerimizin gelirlerini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

MESLEKTAŞLARIMIZA KİMSE TEHDİT EDEMEZ! ORTAYA ÇIKSIN YOKSA BEN YAPACAĞIMI BİLİRİM DİYE  TEHDİT EDEMEZ

Olayın kamuoyunda duyulması ve meslektaşlarımızın bu hukuksuz uygulamaya tepki göstermesi üzerine ‘’ Çok cüzi dediğiniz ücret her sayfa başına 3 Tl. Bizim her sözleşmemiz müspet sonuçlanmıyor ve aldığımız iş takip ücreti de çok tatmin edici olmadığı gibi fatura etmek zorundayız. Stopaj, Kdv, Vergi, basılı evrak masrafı göz önüne alındığında duyarlılığımı anlayışla karşılayın.Ben kimseyi üzme peşinde değilim. Gerçekler buyken, polyanacılık yapamam beni anlayın lütfen diye görüşlerini belirterek tepkisini ifade eden ve  bu şekilde rahatsızlıklarını dile getirenlere yönelik meslektaşlarımıza sert ifadeler kullanan dernek yöneticisi olayın tarafımıza intikal etmesiyle, rahatsız olmuş ancak her kim olursa olsun meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz ve bu meslek üzerinden geçmişi şaibelerle dolu olan bir kişinin hırs ve ihtiraslarını kullanarak kendisinin antidemokratik uygulamalarına karşı otokrasi ve otorite oluşturmaya çalıştığı sektörümüze karşı üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız ve hiçbir gayri resmi uygulamaya asla izin vermeyeceğiz ve hukuki ve kanuni olarak gereken neyse yapacağız diyerek kamuoyuna anlık tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz diyerek görüşlerini belirtti.
 

Ege'de Emlak Federasyonu kurulacak!