Emlak Katılım Varlık Kiralama 205.8 milyon TL'lik kira sertifikası sattı!

Emlak Katılım Varlık Kiralama 205.8 milyon TL'lik kira sertifikası sattı!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 86 gün vadeli, 205 milyon 826 bin TL tutarında, yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışı tamam...


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, 86 gün vadeli, 205 milyon 826 bin TL tutarında, yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışı tamamlandı. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

       

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

       
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.