09 / 08 / 2022

Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan  310 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'dan  310 milyon TL'lik kira sertifikası itfası!

Emlak Katılım Varlık Kiralama tarafından ihraç edilmiş olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDEVKS62166 ISIN kodlu, 104 gün vadeli, 310 milyon TL tutarında  kira sertifikasının itfası gerçekleşti.Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket tarafından ihraç edilmiş olan TRDEVKS62166 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası hakkında açıklama yaptı.

Emlak Katılım Varlık Kiralama tarafından ihraç edilmiş olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDEVKS62166 ISIN kodlu, 104 gün vadeli, 310 milyon TL tutarında  kira sertifikasının itfası gerçekleşti.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

       

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

       
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.