Emlak Konut 2016 yılı kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Emlak Konut 2016 yılı kar dağıtım tablosunu yayınladı!


Emlak Konut Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Emlak Konut 2016 yılı kar dağıtım tablosunu yayınladı.
Emlak Konut Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Emlak Konut 2016 yılı kar dağıtım tablosunu yayınladı.


Kap Açıklaması:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan net dönem karı 1.761.276.000,00TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 1.761.040.180,39TL olarak gerçekleşmiştir.


Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 1.761.276.000,00 TL tutarındaki net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 88.052.009,02 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.673.223.990,98 TL karın; 2016 yılında alınan arsa yatırımlarına ödeme yapılacak olması ve 2017 yılındaki alımı planlanan arsalar dikkate alındığında, dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.