Emlak Konut 2017 yılına ait ne kadar kar payı dağıtacak?

Emlak Konut 2017 yılına ait ne kadar kar payı dağıtacak?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2017 yılı kar dağıtımı hakkında açıklama yaptı. 


Emlak Konut GYO Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan net dönem karı 1 milyar 756 milyon 94 bin 493,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2017/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2 milyar 73 milyon 954 bin 121,30 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 503 milyon 579 bin 396,20 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin yüzde 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 2. milyar 73 milyon 954 bin 121,30 TL net dönem karından, yüzde 5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 1 milyar 756 milyon 94 bin 493,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 103 milyon 697 bin 706,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1 milyar 652 milyon 396 bin 786,94 TL tutara, 2017 yılı içerisinde yapılan 15 milyon TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1 milyar 667 milyon 396 bin 786,94 TL Net Dönem karının yüzde 0,400010366594284'si olan 666 milyon 976 bin TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 666 milyon 976 bin TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin yüzde 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 47 milyon 697 bin 600 TL tutarın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 937 milyon 723 bin 186,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Emlak Konut GYO ortaklarına net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 666 milyon 976 bin TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları payları 2017 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,17552TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılması, tarihinde yapılmasına, bu hususların, Emlak Konut GYO 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi. 


Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması: 
"Pay Biçiminde Ödeme" tablosu sehven doldurulmuştur.

Şirketimiz tarafından sadece aşağıdaki şekilde nakit temetü dağıtımı planlanmaktadır;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 1.756.094.493,00 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2017/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2.073.954.121,30 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 503.579.396,20 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2.073.954.121,30 TL net dönem karından, % 5 oranında (103.697.706,07 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 1.756.094.493,00 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 103.697.706,07 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.652.396.786,94 TL tutara, 2017 yılı içerisinde yapılan 15.000.000,00 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.667.396.786,94 TL Net Dönem karının % 0,400010366594284'si olan 666.976.000,00 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması,

Ortaklara dağıtılacak toplam 666.976.000,00 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birine isabet eden 47.697.600,00 TL tutarın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 937.723.186,93 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 666.976.000,00 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2017 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,17552TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 31.05.2018 tarihinde yapılması, tarihinde yapılmasına, bu hususların, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın