Emlak Konut GYO faaliyet raporu!

Emlak Konut GYO faaliyet raporu!

Emlak Konut GYO 3 aylık faaliyet raporunu yayınladı


 

01/01/2012 -31/03/2012 döneminine ait faaliyet raporu için tıklayınız    FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:04.05.2012 KARAR SAYISI :25-061   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   01.01.2012 - 31.03.2012 dönemine ait Finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olduğunu,    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki  finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttğı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,   Kabul ve beyan ederiz.