Emlak Konut GYO geçmiş döneme ait finansal tablolarda düzenleme yapacak!

Emlak Konut GYO geçmiş döneme ait finansal tablolarda düzenleme yapacak!30 Ekim 2013 saat 22.59 itibarı ile yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden, yayınlanması gereken ve geçmiş dönem finansal tablolarda düzeltme yapılacak. Geçmiş dönem finansal tablolarımız, bugün ikinci seans kapanışından sonra yayınlanacak...


30 Ekim 2013 saat 22.59 itibarı ile yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden, yayınlanması gereken ve geçmiş dönem finansal tablolarda yapılacak düzeltmenin nedenlerine ilişkin detayları aşağıda belirtilen geçmiş dönem finansal tablolarımız, bugün ikinci seans kapanışından sonra yayınlanacaktır.


Şirket, duran ve dönen varlıkları altında sınıflandırılan arsa ve konut stokları içersinde Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ("ASKGP") ile projelendirilmiş bazı arsalarının finansal tablolarda taşınan değerinin önceki dönemlerde gerçekleştirilen enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan bir hata sebebiyle, maliyet bedelinin 184.600 TL kadar altında olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu düzeltme sonucunda, duran varlıklar altında sınıflandırılan arsa ve konut stokları 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 için 173.580 TL kadar, dönen varlıklar altında sınıflandırılan arsa ve konut stokları 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde 11.020 TL arttırılmıştır. Karşı hesap olarak ise geçmiş yıl karları da 184.600 TL olarak arttırılmıştır. Bu düzeltmenin sunulan dönemlere ilişkin gelir tablosunda bir etkisi bulunmamakla beraber sunulan en erken dönemin (1 Ocak 2011) açılış bilançosundan düzeltme yapılmıştır.


Geçmiş dönem finansal tablo şablonlarıyla 2013 yılında yayınlanmış olan tebliğ doğrultusunda oluşturulan finansal tablo şablonları farklı olduğundan, hazırlanan finansal tablolar yeni tebliğe göre düzenlenmiştir.