02 / 07 / 2022

Emlak Konut GYO'dan alacak davası açıklaması!

Emlak Konut GYO'dan alacak davası açıklaması!

Emlak Konut GYO, Türkiye Vakıflar Bankası'nın kendileri ve Bozoğlu İnşaat Taahhüt Ltd.Şti. aleyhine temlik alacağının tahsili davası hakkında KAP'a açıklama yaptı. İşte şirketin açıklaması...KAP'a yapılan açıklama şöyle:


"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Şirketimiz ve Bozoğlu İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/2510 Esas sayılı dosyasıyla "alacak" davası açmış olup Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O anılan davada; Şirketimiz ile Bozoğlu İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. arasında akdedilen  İzmir  Mavişehir Kuzey Üst Bölge 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili olarak yüklenici Bozoğlu İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.'nin mezkur sözleşmeden kaynaklanan hakedişlerinin toplam 75.000.000-TL.'lik kısmının 4 adet temlik sözleşmesi ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından temlik alındığını, Şirketimiz tarafından sözleşmenin feshi nedeniyle 46.489.970,71 TL. temlik alacağını alamadığından bahisle 46.489.970,71 TL.'nin  Bozoğlu İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. ve Şirketimizden tahsilini talep etmektedir.  


Anılan davaya cevap verilmek üzere mahkemeden 1 aylık ek süre talep edilmiştir."