04 / 12 / 2022

Emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017!

Emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017!

Emlak Vergisi Kanunu gereğince geliri olmayan konut sahipleri ödemeden muaf olabiliyor. Muaf olduğundan habersiz şekilde ödeme yapan kimseler ise bu ödemeyi geri alabiliyor. İşte emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017..1319 sayılı kanun gereğince kimi ev sahipleri emlak vergisinden muaf olabiliyor. Muafiyet durumundan habersiz bir şekilde ödemelerini gerçekleştiren ev sahipleri ödemeleri geri alabiliyor.


Kanunen 200 metrekareden büyük olmayan tek mesken sahiplerinden emekliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler, ev hanımları ve işsizler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Muafiyet için belediyeye bildirim verilyior.


Muaflık durumundan habersiz bir şekilde vergiyi ödeyen kimseler belediyeden ödedikleri verginin geri ödemesini isteyebiliyor. Peki, emlak vergisi geri ödemesi nasıl yapılır?


14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelge ile belediyelerin geriye dönük 5 yıla ait Emlak vergisi iadelerinin yapılması gerektiğini açıkladı. Buna göre fazladan ödenen emlak vergisi idaleri için bir dilekçe ile belediyeye müracaat edilmesi yeterli oluyor.


Emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017!


Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES:                                                                                

MÜKELLEF                                

Adı  ve Soyadı

(İmza)

 

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

 

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

 


EKLER

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.20 soruda emlak vergisi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön