Emlak vergisi muaflarının bildiri dilekçesi!

Emlak vergisi muaflarının bildiri dilekçesi!200 bin metrekareden daha büyük olmamak kaydıyla tek meskeni olan emekli, dul ve yetimler emlak vergisi muafiyetliğinden yararlanmaktadır. Emlak vergisi muaflarının bildiri dilekçesi haberimizde yer alıyor..


200 bin metrekareden daha büyük olmamak şartıyla tek meskene sahip ve bu meskeni de sadece oturma amaçlı kullanan emekli, dul ve yetimler emlak vergisi kanunu'nunda da açıkça belirtildiği üzere emlak vergisinden muaftırlar. Sıfır oranlı emlak vergisi avatajına sahip bu kişiler taşınmazlarının bağlı olduğu belediyelere durumlarını bildiren bir belge ve bir dilekçeyle muafiyetlerini işleme koydurabilirler.


Emlak vergisi muaflarnın bildiri dilekçesi!


Tarih: ......./....../......


 


…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


 

Emlak Vergisi Kanunu’nun mükerrer 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


- Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıktan ibarettir.


- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında tek meskenim dışında meskenim bulunmamaktadır.


- Bu meskenimde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak oturmaktayım. Bilgilerini ve gereğini arz ederim.


 


ADRESİM:MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)


 


GAYRIMENKULÜN


Emlak Vergisi Sicil No : ......................................................... 

Belediyenin Adı : ......................................................... 

Mahallesi : ......................................................... 

Cadde ve Sokağı : ......................................................... 

Kapı ve Daire No : ......................................................... 


Pafta No Ada No Parsel No

..................... ..................... .....................SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Sicil No:


T.C. EMEKLİ SANDIĞI Sicil No:


BAĞ-KUR Sicil No:


DİĞER SANDIKLAR* (Belirtiniz)Sicil No:


* Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sandıklar.Emlak vergisi muafiyeti nasıl olur?
Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com