03 / 07 / 2022

Emlak vergisinde sıfır oran fırsatı!

Emlak vergisinde sıfır oran fırsatı!

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Vatandaşlar emlak vergisini kimlerin ödemediğini araştırıyor. Peki emlak vergisini kimler ödemez? Sıfır oranlı emlak vergisi fırsatından kimler yararlanabilir? İşte ayrıntılar...Sözcü Gazetesi köşe yazarı Sezgin Özcan bugünkü köşesinde emlak vergisini kaleme aldı.

İşte Sezgin Özcan'ın 'Emlak vergisi muafiyetinde brüt alan hesabı' başlıklı yazısı...

Türkiye'de tek evi bulunan emekli, dul ve yetimler ile kazancı olmayan ev kadını ve işsizlerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimleri ile engellilerin, bu konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi fırsatından (muafiyetten) faydalanabilmelerinin koşulları ile bazı özellikli durumları bulunuyor. 

Muafiyetten faydalanmak için kişinin sahip olması gereken koşullardan biri, evin brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması. Bu koşul aynı zamanda konut sahipleri ile belediyeler arasında anlaşmazlığa düşülen bir başlık.

Emlak vergisinde sıfır oran fırsatı!

★★★

Örneğin, bir vatandaş, eşine ait olan evin orijinal mimari projesinde; brüt kullanım alanının 183.76 metrekare, net kullanım alanının 144.66 metrekare, ayrıca toplam inşaat alanının da 260.68 metrekare olarak belirtildiğini, muafiyet taleplerinin konutun brüt alanının 200 metrekareyi aştığı nedeniyle kabul edilmediği ve belediyeye göre evin büyüklüğünün 270.34 metrekare olduğuna dikkat çekerek, mevzuatta konu olan “brüt” kelimesinin anlamının açıklanmasını talep ediyor. 

Emlak vergisinde sıfır oran fırsatı!

★★★

Emlak vergisi uygulamasında binanın brüt alanına ilişkin, 6, 13 ve 14 seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğlerinde açıklamalar bulunur. 6 ve 13 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğlerinde, emlak vergisi uygulamasında yapının dıştan dışa (brüt) yüzölçümünün göz önünde bulundurulduğu, bu alana kömürlük, çamaşırlık, müstakil garaj gibi binaya (bağımsız bölüme) doğrudan doğruya dahil edilmiş eklentilerin alanı ile hol, merpen boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak kullanım yerlerinin arsa payı oranına göre metrekare şeklinde tespit edilecek alanının ekleneceği ifade edilir.

14 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğ'nde de, emlak vergisine esas alınacak bina değerinin belirlenmesinde binanın dıştan dışa (brüt) yüzölçümünün dikkate alınacağı; binanın (apartmanda ise dairenin) dıştan dışa yüzölçümünün dış duvarlar arasında kalan mesafeler itibariyle metrekare cinsinden belirlenecek alanı olduğu, binanın dıştan dışa yüzölçümünün kesin şekilde bilinmediği durumlarda, faydalı yani net alanın yüzde 25 eklenmiş halinin dıştan dışa yüzölçümü şeklinde belirtilebileceği, buna göre net alanı 100 metrekare olan bir apartmandaki evin beyan edilmesi gereken brüt alanının 125 metrekare olarak kaydedileceği, bu şekilde tespit edilen brüt alanın, hol, merpen boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi, sığınak gibi ortak alanlardan paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüzölçümünü de kapsayacağı belirtiliyor.

Emlak vergisinde sıfır oran fırsatı!

★★★

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlere ve verilen özelgelere göre, emekli, dul ve yetimler ile geliri olmayan ev kadını ve işsizlerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelliler için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi fırsatında, evin brüt alanının hesabında, yapının (apartmanlarda dairenin) dış duvarları arasındaki mesafelerle beraber yer alan alanına (dıştan dışa yüzölçümüne), kömürlük, çamaşırlık, müstakil garaj gibi binaya (bağımsız bölüme) doğrudan ilave edilmiş ekler ile hol ve merpen boşlukları, kapıcı ve kalorifer daireleri, sığınaklar gibi ortak alanların arsa payı oranına göre metrekare şeklinde olacak alanlar da dahil ediliyor.

Binanın (apartmanlarda evin) ortak alanlarından gelen paylarla beraber, dıştan dışa yüz ölçümü toplamının 200 metrekareyi aşması durumunda muafiyetten faydalanma gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Emlak vergisinin 1. taksit ödemeleri için geri sayım başladı!

Emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona erecek?