Emlak vergisinde yapılandırma için son tarih 2 Mayıs!

Emlak vergisinde yapılandırma için son tarih 2 Mayıs!

Emlak vergisinde yapılandırma isteyen mükelleflerin bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere vermesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırma için Genel Tebliğ Taslağı oluşturdu. 

Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılma şekli konusunda bir Genel Tebliğ Taslağı oluşturdu.

Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek 142 sayfalık Tebliğ Taslağında, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı, vatandaşların da hangi prodesürlere uyacağı örneklerle sunuluyor. Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine bağlı olan ve kapsama giren alacakları yeniden yapılandırma çerçevesinde ödemek isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu oldukları dairelere yazılı başvuru yapacak. İlk taksit, 31 Mayıs akşamına kadar ödenecek.

BELEDİYE ALACAKLARI

Belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Ocak/2011de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Su alacaklarında da, su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile 15 Aralık 2010 olan faturalar, kapsama girecek, son ödeme tarihi Ocak 2011 olan faturalar kanundan yararlanamayacak.

EMLAK VERGİSİ İÇİN SON TARİH 2 MAYIS

Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek. 2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE tutarının eklenmesi gerekecek.

ALACAK TUTARI NASIL TESPİT EDİLECEK

Vergi asıllarına vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak yapılandırılan alacak bulunacak. 26 Ocak 2010 vadeli bir verginin ödenmemiş olması halinde, yapılandırma sonrası vergi aslına yüzde 23,1043lük gecikme zammı yerine, yüzde 10.8723lük TEFE/ÜFE tutarı eklenecek. Uygulamayla 2 bin 50 liralık bir gecikme zammı yerine 619 lira eklenecek.

Yapılandırma ödeme süresini nasıl belirliyor Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. İlk taksidin ödeme süresi de, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitiminde sona erecek. Borçlular isterlerse 6, 9 ve 12 eşit taksit seçeneklerini de seçebilecek.

Taksitle yapılacak ödemelerde 6 eşit taksite 1,05, 9 eşit takside 1.07, 12 eşit taksite 1.10, 18 eşit taksite de 1.15 katsayıları uygulanacak. Belirlenen tutarlar, katsayılar ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları hesaplanacak.

Haberturk