04 / 02 / 2023

Emlak vergisinde yeni tarifeler açıklandı!

Emlak vergisinde yeni tarifeler açıklandı!

Gayrimenkul sahipleri bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. 2008 yılında emlak vergisine konu olacak binaların metre kare inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Emlak vergisinin yeni tarifeleri ne?Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının konuya ilişkin 'Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Emlak Vergi Kanunu'nun 29. maddesinde yer alan binalar için vergi değeri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları tarafından müştereken tespit ve ilan edilecek.

Hesaplama, bina metre kare normal inşaat maliyetleri ile arsa ve arsa payı değerleri esas alınarak hesaplanacak.

Önümüzdeki 2008 yılında binaların metre kare normal inşaat maliyet bedelleri, çelik karkas, betonarme, kagir, yığma, ahşap, taş duvarlı ve gecekondu tarzı binalar şeklinde kategorilere ayrılarak yapılacak.

Emlak vergisine temel oluşturan 2008 yılı bina metre kare inşaat maliyet bedelleri fabrika ve imalathane binalarında 26,64 YTL ile 469,33 YTL, otellerde 74,20 YTL ile 1048,28 YTL, sinema ve tiyatro binalarında 26,41 YTL ile 1125,78 YTL, hastane ve kliniklerde 27,75 YTL ile 928,54 YTL arasında değişirken, metre kare fiyatları banka ve sigorta binalarında 31,68 YTL ile 1124,78 YTL arasında olacak.

İdare binalarının metre kare inşaat maliyet bedelleri de 21,58 YTL ile 965,51 YTL, benzin istasyonu vs için 39,86 YTL ile 857,21 YTL, yer altı garajlarına 14,75 YTL ile 426,71 YTL, çok katlı garajlar için 113,15 YTL ile 490,62 YTL arasında belirlenirken, yurt ve okul binaları için 22,46 YTL ile 250,06 YTL olarak öngörüldü.

Yüzme havuzları için belirlenen metre kare bedelleri 79,47 YTL ile 609,61 YTL arasında değişirken, pazar ve fuar alanları için 45,34 YTL ile 225,42 YTL, soğuk hava depoları için 51,52 YTL ile 220,06 YTL, silolar için 212,22 YTL ile 557,83
Geri Dön