Emrullah Eruslu: Faturaları düşürmenin yöntemini bilmiyoruz!

Emrullah Eruslu: Faturaları düşürmenin yöntemini bilmiyoruz!XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin TNS Global işbirliğiyle yaptırdığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Eruslu, “Sonuçlar Türkiye genelinde ısı yalıtım bilincinin geliştirilmesi konusunda tam bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koydu" dedi.


XPS yalıtım levhası üreticisi sanayici ve işadamlarından oluşan XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin TNS Global’e yaptırdığı enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilinci konulu kapsamlı anket araştırmasının sonuçları açıklandı. 2015 yılının Eylül ayında, 18 ilde 1560 denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar gözlendi.


ENERJİ TASARRUFU ALGISINDA ISI YALITIMI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sonuçlara göre “enerji tasarrufu sağlayan ürün” dendiğinde ankete katılan deneklerin aklına gelen ilk nesnenin, yüzde 48 ile “A sınıfı beyaz eşya” olduğu raporlandı. Enerji verimliliği sağlamak için ısı yalıtımı ve mantolamanın öneminin algısı ise yüzde 10’da kaldı. Oysa bir binada % 50-60 enerji tasarrufu, ancak binanın ısıyalıtımlı olması ile sağlanabiliyor.Yine söz konusu sonuçlara göre vatandaşın doğal gaz faturasını azaltmak için en çok yaptığı eylemin yüzde 61 ile “kullanılmayan odadaki kaloriferlerin kapatılması” olduğu gözlenirken, ikinci sırayı yüzde 48 ile “kaloriferi kısma” aldı. “Isı yalıtımı ve mantolama” yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.


“KALORİFERİ KISARAK ENERJİ TASARRUFU YAPAMAYIZ”

Doğalgaz tasarrufu için radyatörü kısmanın ya da kapatmanın ciddi bir etkisinin olmayacağını ifade eden Eruslu, “Sanıyorum bu yanılgı, sobayla ısınılan ve sobanın tek bir odada yandığı dönemlerden kalma bir alışkanlık. Halbuki kışın ve yazın konfor şartlarını korumak için en verimli yöntem mantolamadır. Kışın ısıtılan havanın havaya uçmaması,korunması sadece ısı yalıtımı ile mümkün. Yaz koşullarını ve sıcak iklim bölgelerini de unutmamak lazım. Yazın da ideal iç ortam sıcaklığını korumak, yani klima ile soğuttuğumuz odanın yeniden ısınmaması için, duvarlarda ısı transferini önleyecek levhalar ile yapılmış ısı yalıtım uygulamalarına ihtiyaç var. Tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji verimliliği binaların çatı, duvar ve zeminlerine levhalarla yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile çok daha verimli sistemler hedefleniyor.Standartlara uygun, doğru malzemelerle ısı yalıtımı olmadan enerji verimliliğinden bahsetmek mümkün olmaz” diye konuştu.


“KONUTLARDA ENERJİNİN YÜZDE 85’İNİ ISITMA VE SOĞUTMAYA HARCIYORUZ”

“Bu sonuçlar, örneğin Türkiye’de konutların ısıtma ve soğutması için harcanan enerji miktarının, toplam tüketimin yüzde 85’ine denk geldiğinin bilinmediğini gösteriyor” diyen Eruslu, “Yani hane halkının elektrik ve doğalgaz faturası olarak ödediği enerji harcamasının büyük bir bölümü evlerimizin ısıtmasına ve soğutmasına harcıyoruz. Kalan yüzde 10-15‘lik bölümü ise elektrikli ev aletleri ve aydınlatmada kullanıyoruz. Fakat araştırma raporunun gösterdiğine göre tasarruflu ampul kullanarak veya A sınıfı beyaz eşya kullanarak daha fazla verimlilik hedeflendiği yanılgısı var. Üstelik bilindiği gibi ısı yalıtımında kullanılan levhaların kalınlığı arttıkça enerji tasarrufu, yalıtım maliyetine oranla çok daha yüksek oranlarda artıyor. Ancak şunu da belirtmek gerek ki, yapılan araştırmada ısı yalıtımı için kullanılan ürünler arasında akla gelen ilk ürünün yüzde 64 oranla ‘renkli köpük levha’ yani XPS tipi ürünler çıkması umut verici ve sevindirici bir veri. Bu durum vatandaşın yalıtım malzemesi olarak XPS ürünlerini ısı yalıtımı amacıyla benimsediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.


ENERJİ KİMLİK BELGESİ Mİ, O DA NE?

Yapılan araştırma ayrıca, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm binalar için taşıması zorunlu bir belge olacak olan “Enerji Kimlik Belgesi” hakkında vatandaşın neredeyse hiçbir bilgisinin olmadığını ortaya koydu. Sonuçlarda deneklerin sadece yüzde 4’ünün Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgisi olduğu gözlenirken, oturduğu binanın Enerji Kimlik Belgesi’nin olup olmadığını bilenlerin oranı ise yüzde 18 olarak gerçekleşti. Enerji Kimlik Belgesi konusundaki bilinç seviyesinin, yaş, eğitim ve gelir grubu büyüdükçe artması da bu konudaki bir başka dikkat çekici unsur oldu. Enerji Kimlik Belgesi’nin ne olduğu konusunda en bilinçli kesimin yüzde 6 ile orta-üst sosyoekonomik sınıfı temsil eden C1 sınıf olduğu gözlemlenirken, “Binamızın Enerji Kimlik Belgesi var” cevabını en çok veren denekler ise, toplumun en üst sosyoekonomik sınıfı olan AB sınıfı ile 55 yaş ve üstü gruptan denekler olduğu anlaşıldı.


“SONUÇLAR OLDUKÇA VAHİM ANCAK ÜMİT VERİCİ”

Isı yalıtımı bilinci açısından Türkiye genelinde ortaya çıkan tablonun Türkiye’de enerji verimliliği konusunun gerçekten doğru bilinmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Emrullah Eruslu, XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin 2006’dan bu yana yaptığı çalışmaların ne kadar gerekli ve isabetli olduğunun bu çalışmayla daha net bir biçimde ortaya çıktığını ifade etti. Eruslu, “Özellikle enerji tasarrufu ve faturaların düşürülmesi noktasında ısı yalıtımının en son sıralarda görülüyor olması, doğru uygulanan ısı yalıtımının yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağladığı gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda, bizim açımızdan son derece dikkat çekici bir veri” diye konuştu.


“YALITIM BİLİNCİ İÇİN SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye’nin enerji ithal eden, yüzde 75 oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatan Emrullah Eruslu, “Özellikle doğal gaz ithalatı noktasında, 2013 yılı verilerine göre dünyada en çok ithalat yapan ilk 5-6 ülkeden biriyiz. Halen enerji üretimimizin yaklaşık üçte birini ise doğal gaz çevrim santrallerinden sağlıyoruz. Rusya ve İran gibi komşu ülkelerden satın aldığımız doğal gazın da cari açığa da etkisi oldukça yüksek. Dolayısıyla vatandaşın yalıtım konusunda bilincinin artırılması hem hane halkı ekonomisini hem de ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği apaçık bir gerçek olarak önümüze çıkmış durumda. Özellikle araştırma sonuçlarına göre vatandaşın Enerji Kimlik Belgesi konusunda bilgili olmadığını gözlemliyoruz. Oysa yaşadığımız binaların ne kadar enerji tükettiğini, ısınmak için ne kadar doğalgaz, elektrik harcadığımızı ölçümleyebilirsek, verimliliği arttıracak hedeflerden de ancak o zaman bahsedebiliriz. Enerji Kimlik Belgesi, satın alacağımız ya da kiralayacağımız evin, ısınma-soğutma için ne kadar enerji harcadığını belgeleyen bir sertifika. Dolayısıyla bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesi çok büyük önem taşıyor.


Kısacası halkın ısı yalıtımı hakkında bilinçlendirilmesi konusunda deyim yerindeyse tam bir seferberliğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. Eruslu, bu seferberlikte kamu otoritesine ve özellikle de medyaya büyük görevler düştüğünün altını çizerek, “Örneğin ilgili bakanlıkların hazırlatacağı kamu spotlarının televizyonlarda yayımlanarak vatandaşın yalıtım konusunda farkındalığını artırmak, ulusal basında yalıtımla ilgili dosyalar veya özel ekler hazırlamak, derneğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarının sesini duyurmak, vatandaşın yalıtım konusunda bilinç düzeyini artıracaktır. Bundan başka okullarda ilgili derslerin müfredatlarına yalıtımla ilgili konular eklenmesi de gelecekte enerji verimliliği açısından daha bilinçli nesillerin yetişmesine olanak sağlayacaktır” dedi.
Haber AA'da şu şekilde yer aldı;


 XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, ısı yalıtımı bilinci için seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Faturaları düşürmenin yöntemini yanlış biliyoruz, vatandaş yüzde 50 tasarruf imkanı varken yüzde 10’un peşinde" dedi.


XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin yaptırdığı "enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilinci" konulu anket araştırmasının sonuçları, basın toplantısıyla açıklandı. Eylül ayında, 18 ilde 1.560 denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, ısı yalıtımı konusundaki bilinç eksikliğini ortaya koyuyor.


- Enerji tasarrufu algısında ısı yalıtımı üçüncü sırada

Araştırma sonuçlarına göre, "enerji tasarrufu sağlayan ürün" dendiğinde deneklerin aklına gelen ilk, yüzde 48 ile "A sınıfı beyaz eşya" geliyor. Enerji verimliliği sağlamak için ısı yalıtımı ve mantolamanın öneminin algısı ise yüzde 10'da kalıyor. Vatandaşın doğalgaz faturasını azaltmak için en çok yaptığı eylemin, yüzde 61 ile "kullanılmayan odadaki kaloriferlerin kapatılması" olduğu gözleniyor. İkinci sırayı yüzde 48 ile "kaloriferi kısma" alırken, "ısı yalıtımı ve mantolama" yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada kendine yer buluyor.


- Enerji Kimlik Belgesi

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm binalar için taşıması zorunlu bir belge olacak "Enerji Kimlik Belgesi" hakkında vatandaşın bilgi sahibi olmadığı gözleniyor. Deneklerin sadece yüzde 4’ünün Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgisi olduğu görülüyor. Oturduğu binanın belgesi olup olmadığını bilenlerin oranı ise yüzde 18'de kalıyor.


Enerji Kimlik Belgesi konusundaki bilinç seviyesinin yaş, eğitim ve gelir grubu büyüdükçe artması da dikkati çekiyor. Enerji Kimlik Belgesi'nin ne olduğu konusunda en bilinçli kesimin yüzde 6 ile orta-üst sosyoekonomik sınıf olduğu gözleniyor. "Binamızın Enerji Kimlik Belgesi var" cevabını en çok verenlerin ise toplumun en üst sosyoekonomik sınıfı ile 55 yaş ve üstü gruptan denekler olduğu görüldü.


- "Kaloriferi kısarak enerji tasarrufu yapamayız"

Eruslu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Sonuçlar, Türkiye genelinde ısı yalıtım bilincinin geliştirilmesi konusunda tam bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Zira enerji tasarrufu denilince vatandaşın aklına ilk önce 'A sınıfı' beyaz eşya, tasarruflu ampuller ve kullanılmayan odaların radyatörünü kapatmak gibi konular geliyor" bilgisini verdi.


Doğalgaz tasarrufu için radyatörü kısmanın ya da kapatmanın ciddi bir etkisinin olmayacağına dikkati çeken Eruslu, "Sanıyorum bu yanılgı, sobayla ısınılan ve sobanın tek bir odada yandığı dönemlerden kalma bir alışkanlık. Halbuki kışın ve yazın konfor şartlarını korumak için en verimli yöntem mantolamadır. Kışın ısıtılan havanın uçmaması, korunması sadece ısı yalıtımı ile mümkün" diye konuştu.


Eruslu, yazın da klima ile soğutulan odanın yeniden ısınmaması için duvarlarda ısı transferini önleyecek levhalar ile yapılmış ısı yalıtım uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji verimliliği binaların çatı, duvar ve zeminlerine levhalarla yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile çok daha verimli sistemler hedefleniyor. Standartlara uygun, doğru malzemelerle ısı yalıtımı olmadan enerji verimliliğinden bahsetmek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.


 - "Konutlarda enerjinin yüzde 85’ini ısıtma ve soğutmaya harcıyoruz"

Türkiye’de konutların ısıtma ve soğutması için harcanan enerji miktarının, toplam tüketimin yüzde 85’ine denk geldiğinin bilinmediğini ifade eden Eruslu, "Yani hane halkının elektrik ve doğalgaz faturası olarak ödediği enerji harcamasının büyük bölümünü evlerimizin ısıtmasına ve soğutmasına harcıyoruz. Kalan yüzde 10-15‘lik bölümü ise elektrikli ev aletleri ve aydınlatmada kullanıyoruz. Fakat araştırma raporunun gösterdiğine göre, tasarruflu ampul kullanarak veya 'A sınıfı' beyaz eşya kullanarak daha fazla verimlilik hedeflendiği yanılgısı var" görüşünü paylaştı.


Eruslu, ısı yalıtımında kullanılan levhaların kalınlığı arttıkça enerji tasarrufunun yalıtım maliyetine oranla çok daha yüksek arttığını belirterek, "Ancak araştırmada, ısı yalıtımı için kullanılan ürünler arasında akla ilk gelenin yüzde 64 ile 'renkli köpük levha' yani XPS tipi ürünler çıkması umut verici. Bu durum vatandaşın yalıtım malzemesi olarak XPS ürünlerini ısı yalıtımı amacıyla benimsediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.


Isı yalıtımı bilinci açısından Türkiye’de enerji verimliliği konusunun gerçekten doğru bilinmediğini söyleyen Eruslu, "Özellikle enerji tasarrufu ve faturaların düşürülmesi noktasında ısı yalıtımının en son sıralarda görülüyor olması, doğru uygulanan ısı yalıtımının yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağladığı gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda, bizim açımızdan son derece dikkat çekici bir veri" dedi.


- "Yalıtım bilinci için seferberliğe ihtiyaç var"

Eruslu, Türkiye’nin enerji ithal eden, yüzde 75 dışa bağımlı bir ülke olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:


"Özellikle doğalgaz ithalatı noktasında, 2013 yılı verilerine göre dünyada en çok ithalat yapan ilk 5-6 ülkeden biriyiz. Halen enerji üretimimizin yaklaşık üçte birini doğalgaz çevrim santrallerinden sağlıyoruz. Rusya ve İran gibi komşu ülkelerden satın aldığımız doğalgazın cari açığa da etkisi oldukça yüksek. Dolayısıyla vatandaşın yalıtım konusunda bilincinin artırılması hem hane halkı ekonomisini hem de ülke ekonomisini pozitif etkileyeceği apaçık bir gerçek. 


Araştırma sonuçlarında, Enerji Kimlik Belgesi konusunda vatandaşın bilgili olmadığı gözleniyor. Oysa yaşadığımız binaların ne kadar enerji tükettiğini, ısınmak için ne kadar doğalgaz, elektrik harcadığımızı ölçümleyebilirsek, verimliliği arttıracak hedeflerden de ancak o zaman bahsedebiliriz. Enerji Kimlik Belgesi, satın alacağımız ya da kiralayacağımız evin, ısıtma-soğutma için ne kadar enerji harcadığını belgeleyen bir sertifika. Dolayısıyla bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesi çok büyük önem taşıyor."


Halkın ısı yalıtımı hakkında bilinçlendirilmesi konusunda tam bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Eruslu, bu seferberlikte kamu otoritesine ve özellikle de medyaya büyük görevler düştüğünü vurguladı. Eruslu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Örneğin ilgili bakanlıkların hazırlatacağı kamu spotlarının televizyonlarda yayımlanarak vatandaşın yalıtım konusunda farkındalığını artırmak, ulusal basında yalıtımla ilgili dosyalar veya özel ekler hazırlamak, derneğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarının sesini duyurmak, vatandaşın yalıtım konusunda bilinç düzeyini artıracaktır. Bundan başka, okullarda ilgili derslerin müfredatına yalıtımla ilgili konular eklenmesi de gelecekte enerji verimliliği açısından daha bilinçli nesillerin yetişmesine olanak sağlayacaktır."


AA


Haber Posta Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği ile TNS Global'in yaptırdığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Sonuçlar Türkiye'de ısı yalıtımı bilincinin olmadığını ortaya koydu. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, "Bir binada yüzde 50-60 enerji tasarrufu, ancak binanın ısı yalıtımlı olması ile sağlanabilir" dedi. 


PostaHaber Zaman Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Türkiye'nin enerji ithalatının büyük bölümünü Rusya ve İran'dan gerçekleştirdiğini belirten XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, "Tasarrufla krizlerde daha özgüvenli adımlar atılbılırdı." dedi. Türkiye'de enerjinin yüzde 44'ü konutlarda tüketiliyor.


 XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği'nin eylül ayında gerçekleştirdiği araştırmaya göre vatandaşlar, 'Doğalğaz faturanı nasıl düşürürsün?' sorusuna yüzde 61 oranında'Kullanmadığım odanın kaloriferini kısarak', yüzde 48 oranında 'Kaloriferleri kısarak', yüzde 43 oranında'Isı yalıtımı yaparak'seklinde cevap verdi. 


Türkiye, Ocak-Ağustos 2015'te ithal ettiği enerji için 26,5 milyar dolar ödedi. Cari açıkta en önemli kalemi oluşturan enerji ithalatını kısmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiye yatırım ve binalarda ısı yalıtımı şart. "Özellikle ısı yalıtımına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yılda 10 milyar dolarlık tasarruf edebiliriz." diyen Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcılan Derneği (İZODER) çaüsı altında faaliyet gösteren XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Dernegi'nin Başkanı Emrullah Eruslu, "Türkiye enerjide Rusya ve İran gibi ülkelere bağımlı olmasaydı, krizlerde daha özgüvenli adımlar atabilirdi." dedi. Enerji bağımlılığını düşürmenin önemli bir yolunun da binalarda ısı yalıümı olduğuna dikkat çeken Eruslu, "Türkiye'de enerjinin yüzde 44 u konutlarda tüketiliyor. Bunun da yüzde 85'i ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden kaynaklanıyor. Bunu ısı yalıtımı ile üçte iki oranında düşürmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de kişi başı ısı yalıtımı kullanım miktarı 0,2 mekreküp. Bu oran Avrupa'da 1, Amerika'da 1,5 metreküp seviyesinde. Bu tablo sebebiyle yıllık kişi başı enerji tüketimi Almanya'da 30-60 kWh/metrekare seviyesindeyken, Türkiye'de 300-350 kWh/metrekare düzeyinde. Isı yalıtımı ile Türkiye'deki oranın en azından 120 kWh/metrekare düzeyine çekilebileceğini söyleyen Eruslu, "Türkiye'deki 20 milyon hanenin henüz yüzde 15'i ısı yalıtımı yaptırmış durumda. Buna herkes yönelmeli, nitekim Mayıs 2017'de zorunlu hale gelecek." dedi. Ancak ortada bir sorun da söz konusu. Sadece İstanbul'da 6,5 milyon hane çürük diye addediliyor. Bu hanelerin önemli bir kısmı, kentsel dönüşüm 'rant bazlı' ilerlediği için kentsel dönüşüme uğrayamıyor. Ancak hane sahipleri de kentsel dönüşüm ihtimali olan eski evlerine büyük yeni masraflar eklemek istemiyor. Bunda evin ısı yalıtımı yapıldıktan sonra yıkılma ihtimalinin de etkisi bulunuyor. Isı Yalıtımı Sanayicileri (XPS) Derneğinin Başkanı Emrullah Eruslu, bu minvaldeki hanelerin en azından iç mantolama yaparak bütçelerinde tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. 


TASARRUF ALGISINDA BEYAZ EŞYA ÖNDE 

Isı Yalıtımı Sanayicileri (XPS) Derneği'nin Eylül 2015'te gerçekleştirdiği Enerji Tasarrufu Algı Araştırması'na göre Vatandaşlann yüzde 48'inin aklına enerji tasarrufu denilince beyaz eşya geliyor. Vatandaşlann yüzde 35'inin aklına ise ampuller geliyor. Vatandaşların sadece yüzde 10'u enerji tasarrufunu ısı yalıümı ile sağlayabileceğini düşünüyor. ARİF BAYRAKTAR/ZamanHaber Bugün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği'nin TNS Global işbirliğiyle eylül ayında yaptırdığı kapsamlı araştırmanın sonuçlan açıklandı. Araştırma sonuçları Türkiye halkının yarıdan fazlasının ısı yalıtımı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Demeği Başkanı Emrullah Eruslu, "Sonuçlar Türkiye genelinde ısı yalıtım bilincinin geliştirilmesi konusunda tam bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan deneklerin yalıtım tasarruf denilince aklına gelen ilk nesnenin, yüzde 48 ile "A sınıfı beyaz eşya" olduğu raporlandı. Enerji verimliliğini sağlamak için ısı yalıtımı ve mantolamanın öneminin algısı ise yüzde 10'da kaldı" bilgisini verdi. 


Bugün