30 / 01 / 2023

Enerji kimlik belgesi sahibi binalar TBMM'de!

Enerji kimlik belgesi sahibi binalar TBMM'de!

Enerji kimlik belgesi sahibi binalar meclis gündemine taşındı. CHP'li Arslan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP  İzmir  Milletvekili Ednan Arslan, enerji kimlik belgesi sahibi binalara ilişkin soru önergesi hazırladı. Arslan, sorusunun Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Arslan, ''Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim'' diye konuştu.

Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''İzmir milletvekili Enerjide dışa bağımlılık oranımız hem ülkemizin enerjiye 'ithalatına ödediği faturayı artırmakta hem de kura bağlı olarak yükselen enerji maliyetleri bütün sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın yaklaşık yüzde 20'ini oluşturmaktadır. Enerjide yüzde 69,1 oranında dışa bağımlı olmamız cari açık gibi makro ekonomik dengelerin yanında, üretim, rekabet ve hane halkı giderlerini de yakından ilgilendirmektedir. Günümüz dünyasında ülkelerin enerji üretimi kadar enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 2008 yılında ise Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkartılmıştır. Yönetmelik "Yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesi, isitma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi ve bu çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları içermektedir. Enerji tasarrufunda kamunun özel sektöre örnek oluşturması Avrupa Birliği'nin Enerji Verimliliği Direktifinde de (2012/27/AB) yer alan düzenlemeler arasındadır.''

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın soruları:
1- Ülkemizde kaç binanın enerji kimlik belgesi vardır? Bu binaların illere göre dağılımı nedir? 
2- Enerji kimlik belgesi bulunmayan binaların sayısı nedir? Bu binaların enerji kimlik belgesi bulunmamasının nedenleri nelerdir? 
3- Ülkemizde enerji verimliliği hükümlerinden istisna bırakılan binaların sayısı nedir? Varsa istisna bırakılma gerekçeleri ve bu binalara ilişkin veriler nelerdir? 
4- 5627 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında ve 2018, 2019 ile 2020 yıllarında tasarruf edilen enerji miktarı nedir? 
Geri Dön