Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışına onay!

Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışına onay!



Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışı kabul edilirken, genel kuruldan da onay geldi. 


Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı artışı ve genel kurul onayı hakkında açıklama yaptı.

Enka İnşaat'ın sermaye tavanı artışı kabul edilirken, genel kuruldan da onay geldi. 

Enka İnşaat'ın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.