Enka, Pimaş'ı Deceuninck'e sattı!

Enka, Pimaş'ı Deceuninck'e sattı!

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamayla, ENKA'nın şirketteki çoğunluk hissesini, Belçikalı Deceuninck'e devrettiği duyuruldu. Şirketin yönetim kurulu da değişti


ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirket'i bugün yaptığı açıklama ile, Belçika kanunları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan Bruggesteenweg 164, BE-8830 Hooglede-Gits, Belçika adresinde bulunan Deceuninck NV'ye beheri 1 TL nominal değerdeki Şirketimiz sermayesinin % 8l,23' ne denk gelen ve ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu hisselerin tamamını oluşturan toplam 29.244.344,93 TL nominal değerdeki 2.924.434.493 adet hamiline yazılı şirketimiz hissesini devrettiğini duyurmuştur. 


Hisse devri sonrasında Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıdaki kararlar verilmiştir.

1. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Ömer Tevfik Tlabar ve Ayşe Melek Çeliker'in istifalarının kabul edilmesine,

2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Clement Edmond De Meersman'in Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan'ı ve Ergün Çiçekçi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, 

4. Şirketin genel müdürü Oktay Alptekin'in genel müdürlük görevine bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibariyle son verilmesine,

5. Boşalan genel müdürlük pozisyonuna bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibariyle Ergün Çiçekçi'nin atanmasına karar verilmiştir.


ENKA'NIN AÇIKLAMASI...


Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

"Bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. ("Pimaş")'nin sermayesinin %81,23'üne karşılık gelen kısmının, Türkiye ve Rusya'daki rekabet kurulları izinlerinin alınmasını müteakip, Deceuninck NV'ye satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandığı bilgisinin 25 Ağustos 2014 tarihindeki özel durum açıklamasıyla duyurulmasını takiben 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle sözkonusu hisse satış işlemleri bahsi geçen rekabet kurulları izinlerinin alınmasının ardından nihai olarak tamamlanmış olup, satış işlemi 57.673.300 TL satış bedelinin Deceuninck NV tarafından Şirketimize ödemesinin yapılması suretiyle gerçekleşmiştir."