Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat'a ihale yasağı

Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat'a ihale yasağı

Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı "Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat Taşımacılık Elektronik Sağlık Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" 1 yıl süreyle ihalelerden men edildiUlaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim (MEB), Sağlık ve Çevre Orman Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü, Başbakanlık
 Vakıflar Genel Müdürlüğü  Ankara  Bölge Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre toplam 13 kişi ve firmaya değişik
 sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi. Yasağa ilişkin duyurular Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
 Duyurulara göre Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı "Emre Medikal Cihazlar Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi"ni ihalelerden men etti. İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle ihalelere giremeyecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü, "İntersay İş Makineleri Yedek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile ortakları "Ahmet Turhan Demirel" ile "İntersay İş Makineleri Yedek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" 1 yıl süreyle ihalelerden men edildi. Ankara’da bulunan şirket, 1 yıl süreyle ihalelere katılamayacak.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-

Ulaştırma Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar/Merkez) tarafından yapılan ihaleye katılan, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı "Ertaç Turizm Seyahat Otomotiv ve Ticaret Pazarlama A.Ş." ile ortağı "Nahit Cemaloğlu" 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.

YURTKUR-
Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğünün ihalesine katılan, Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı "Altan Arslan"a ceza verdi. Söz konusu şirket, 6 ay süreyle yapılacak olan ihalelere katılamayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI-
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ise 3 firmaya ihale cezası getirdi. Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliğinin ihalesine katılan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı "Özel Perfect Dental Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı (Osman Türker)" Hatay İskenderun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan ihaleye katılan  İzmir  Ticaret Odasına kayıtlı, "Setpa Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile  Adana  Ticaret Odasına kayıtlı "Asist Medikal Gereçler Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi" 1’er yıl süreyle ihalelerden men edildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-
Ulaştırma Bakanlığı, "Aydınlar Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ihale cezası verdi.  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan Konya Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle ihalelere giremeyecek.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI-
Çevre ve Orman Bakanlığı, Çankırı Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün ihalesine katılan, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı "Erdoğan Avcı Safari Turizm İnşaat Taşımacılık Elektronik Sağlık Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" 1 yıl süreyle ihalelerden men edildi.

MEB-
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ihalesine katılan "Ongun Turizm Seyahat ve Limited Şirketi"ni ihalelerden men etti. İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle ihalelere giremeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ihalesine katılan, "İnfobilm Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Ömer Şengül, Türker Aktekin, Hakan Acer ve Murat Tepeli"ye ceza getirdi. İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle tüm ihalelere giremeyecek.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ-
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, "TU-SE Medikal Sağlık Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"ne ceza getirdi. Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihalesine katılan "Fulya Cumur/Cenkay Mühendislik Taahhüt Ticaret" firmasına ceza verdi.  Ankara Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men
edildi.

4734-4735 SAYILI KANUNLAR-
4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu "yasak fiil veya davranışları" düzenliyor.  Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor: "Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs
 etmek. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek."
AA