Ergene'deki arıtma çamurları yenilenebilir enerji kaynağı olacak!

Ergene'deki arıtma çamurları yenilenebilir enerji kaynağı olacak! Ergene'deki arıtma çamurları yenilenebilir enerji kaynağı olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'deki arıtma çamurunun 6'da birinin Ergene Havzası'ndan çıktığını belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynağında faydalanmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Arıtma çamurlarını biyokütlede, yenilenebilir enerji kaynağı içerisine sokup kaynaktan faydalandırma ile ilgili bir çözüm yolu planlıyoruz. Böyle bir formül geliştirdiğimiz zaman, özellikle çamurların bertarafında, atıkların bertarafında önemli bir merhaleyi de aşmış olacağız" dedi. 


Öztürk, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Ergene Havzası'nda Arıtma Çamurlarının Yönetimi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada. Ergene Havzası'nın Türkiye'nin ve Trakya Bölgesi'nin en önemli alanlarından biri olduğunu söyledi. 


Ergene Havzası'na önemli yatırımların yapıldığını belirten Öztürk, "Atık su artıma tesisleri bakımından ve atık suların bazılarının uzaklaştırılması, derin deşarjla uzaklaştırılması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara ilaveten bölgemizde oluşacak arıtma çamurlarının yönetimi konusunda alınması gereken önlemleri de masaya yatıralım dedik" diye konuştu. Trakya Bölgesi'niıı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmasının yanı sıra zirai potansiyeli açısından da önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Öztürk, şunları söyledi:"Bölgenin yüzde 72,64'ünii tarıma elverişli topraklar oluşmaktadır. Bölge, Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 12'sini, ayçiçek üretiminin yüzde 81'ini, pirinç üretiminin yüzde 57'sini karşılamaktadır. Dolayısıyla Trakya Bölgesi'nde toprağımız fevkalade önemlidir. Arıtma çamurları ve diğer atıkların bertarafı ve atık suların arıtılması fevkalade önemli. Eğer arıtma çamurlarımızı, diğer atıklarımızı ve atık sularımızı doğru yönetmezsek bölgede tarımcılık bakımından ciddi riskler ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz." Öztürk, Ergene Havzası'nda en önemli sorunlarından bir tanesinin de katı atıklar olduğunu ifade ederek, bu sorunun çözülmesi için bakanlık olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaya ve her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. 


Tekirdağ'da kentsel atık suların da arıtılması gerektiğini aktaran Öztürk, "Buradan sorumlu kurum Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu yetkiyi kademe kademe üzerine alıp, bunlarla ilgili gerekli işleme planlarını, yatırım programlarının ortaya konması lazım. 


Bu konuda da biz hazırız. Bakanlık olarak beraber bu projeleri yapalım, hayata geçirelim" şeklinde konuştu. Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan ve önemli çevre kirliliğine neden olan arıtma çamurlarının geri kazanımı ve bertarafı amacıyla yurt genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü bildirdi. 


Trakya Bölgesi'ndeki mevcut ve yapılacak atık su arıtma ve evsel atık arıtma tesislerinde oluşacak arıtma çamurlarının doğru yönetilmesinin önemini vurgulayan Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Ergene Havzası, tarım ve toprak bakımından çok kaliteli bir alana sahip, bu alanda arıtma çamurları devreye girdiği zaman bunun doğru yönetilmesi lazım. Şimdi siz atık su arıtma tesisini kurdunuz, sonunda büyük miktardaki suyun içindeki organik maddeleri, veya diğer maddeleri alıp küçük bir yere getiriyorsunuz. Hapsediyorsunuz, küçültüyorsunuz. Bunu toprağa döktüğünüz zaman, gelişi güzel yere döktüğünüz zaman orada kalıcı kirlilik olmak üzere, toprağın kimyasını değiştirme başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklar meydana getiriyor. Bu olumsuzlukları minimize etmek için birlikte çözümler üretmemiz lazım." Öztürk, Türkiye'de evsel atık su arıtma tesislerinden çıkan kuru çamur miktarının yılda yaklaşık 595 bin ton olduğunu anlatarak, arıtma tesisleri kuruldukça ve devreye girdikçe bu miktarın artacağına dikkati çekti. Ergene Havzası'ndan çıkan çamur miktarının, Türkiye'de çıkan çamurun 6'da biri olduğuna vurgu yapan Öztürk, çamurlarının geri kazanımı ve bertarafına yönelik önerilerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlediklerini, hazırlanan fizibilite raporuna göre geri kazanımı ve be nara fin a yönelik tesislerin yeri ve işlevi yönünde karar alınacağını ifade etti. 


Arıtma çamurundan yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalarının olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:"Arıtma çamurlarını gübreye dönüştürme, ısıl işlemlerle stabilize etme veya yakma tesislerinin kurulması. 

Özellikle çamurlar yakıldığı zaman, yani burada bir-iki sanayicimiz çamur yakma ile ilgili gerekli girişimde bulundu, biz onların daha ilerisinde bir girişimde bulunuyoruz. Arıtma çamurlarını bir biyokütle de, yenilenebilir enerji kaynağı içerisine sokup, kaynaktan faydalandırma ile ilgili bir çözüm yolu planlıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'yla (EPDK), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü öyle bir formül geliştirdiğimiz zaman, özellikle çamurların bertarafında, atıkların bertarafında önemli bir merhaleyi de aşmış olacağız." 


Hürses