Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kerim Erüklü tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Nisan 2014 tarihinde kuruldu.Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kerim Erüklü tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da kuruldu.


Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.    Şirket her türlü inşaat hizmetlerini yapmak.inşaat   sektörüne ait tüm edavatları hazırlamak,yurt içi ve yurt dışı    ihalelerine istirak etmek.inşaat yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak,inşaatların bakım ve onarımını yapmak. 2.    Şirket her türlü lojistik hizmetlerini yapmak. lojistik hizmetleri için gerekli ekipmanları hazırlamak,yurt içi lojistik hizmetlerini yapmak,evdev eve taşımacılık işlerini yürütmek,yurt dışı lojistik hizmetlerini yapmak. 3.    Şirket her türlü metal ve a metal mamüllerin alım ve satımını yapmak. Metal ve a metal mamüllerin yurt içi dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak,gerekli ekipmanları hazırlamak,depolar tutmak,kiralamak. 4.    Şirket hertürlü orman ürünlerinin alım ve satımını yapmak.gerekli olan ekipmanları hazırlamak.orman ürünlerinin ithalat ve ihracatını yapmak. 5.    Şirket hertürlü mobilya malzemelerinin alım ve satım işlerini yapmak.mobilya malzemelerinin ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları hazırlamak. 6.    Hertürlü hırdavat malzemelerinin alım ve satımını  yapmak.hırdavat malzemeleri için dükkanlar açmak,yer kiralamak,yurt içi dağıtım işlerini yapmak. 7.    Şirket hertürlü serviş taşımacılığı hizmetlerini yapmak.yurt içinde gerekli serviş ekipmanlarını olusturmak,ihalelere girmek,teklif mektupu vermek. 8.    Hertürlü oto yedek parcalarının alım ve satımını yapmak.oto yedek parcalarının ithalat ve ihracatını yapmak,gerekli ekipmanları olusturmak. 9.    Hertürlü devlet kurum ve kuruluşlarında var olacak ihalelere girmek,ihale kapsamında var olacak teklif mektuplarını hazırlamak ve sunmak.    Konusu ile ilgili olarak; -          Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir -          Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulları üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulları üzerinde rehin, işletme rehini tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehini işletme rehini ,ayni ve şahsi her nevi teminat almak,bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlerde ve iştiraklerde bulunabilir.    


Erikli İnşaat Yapı Malzemeleri Metal ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adres: Maltepe, Çınar Mahallesi, Saray Sokak, Aksoy Sitesi, A Blok No:28 Dükkan 3