Ermiş İnşaat Şirketi'nin sıra cetveli ilan edildi!

Ermiş İnşaat Şirketi'nin sıra cetveli ilan edildi!

İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından Ermiş Tekstil Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sıra cetveli ilan edildi. Şirket İstanbul'da yer alıyor...

MÜFLİSİN ADI SOYADI   : ERMİŞ TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SİCİL NO : İstanbul-122676

Müflis hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İİK'nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmuştur.

Sıraya ait şikayetlerin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde istanbul 9.İcra Mahkemesi Hakimliğine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine İİK'nun 235. maddesi hükmüne göre yapılması gerekir. İİK'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 16.12.2010
www.bik.gov.tr  (Basın:86197)
DOSYA NO: 2010/3