Erozyonla taşınan toprak miktarı 78 milyon tona düştü!

Erozyonla taşınan toprak miktarı 78 milyon tona düştü!Erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon tondan, 178 milyon tona düştü. Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması erozyonla mücadele edilmesini zorunlu kılıyor.


1970’li yıllarda erozyonla taşınan yıllık 500 milyon tonluk toprak miktarı, yürütülen ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı çalışmaları, dere ıslahları, tarımsal sulama projeleri ile sulu tarım alanlarının artması ile birlikte çok yıllık bitkilerin ekimi ve sulama teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde yılda yaklaşık 178 milyon tona indirildi.


Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak şartları, erozyona karşı hassasiyetini artırıyor. Erozyon ile taşınan toprakla birlikte organik madde de taşınıyor ve toprakların verimliliği azalıyor. Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması erozyonla mücadele edilmesini zorunlu kılıyor.


Ormanların, toprak erozyonunu azaltıcı, hatta tamamen engelleyici tesirlerinin olduğu çeşitli araştırmalarla açıkça ortaya konuluyor. Toprağı erozyona karşı koruyan en önemli etkenin bitki örtüsü olduğu da herkes tarafından biliniyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2003-2014 yılları arasında 4 milyon 112 bin hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yaparak, toplam 3 milyar 250 milyon adet fidanı toprakla buluşturdu.


Yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda çalışılacak

Erozyonla mücadeleye hız kesmeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu çerçevede mücadelesini hazırladığı eylem planları ile sürdürüyor. 2013-2017 yılları arasında uygulanan “Erozyonla Mücadele Eylem Planı”nı da bu mücadelenin önemli bir ayağını oluşturuyor. Plan kapsamında yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları yapılacak.


Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye’nin orman varlığını arttığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk ormanların rehabilitasyonu, mera ıslahı, çalışmaları ile 1972 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığını 2012 yılı itibarıyla 21,7 milyon hektara ulaştırdıklarını söyledi.


1973 yılında 8 milyon 856 bin hektar olan verimli orman varlığının 2 milyon 702 bin hektar artırılarak 11 milyon 558 bin hektara çıkartıldığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu çalışmaların 900 bin hektarını da son 10 yılda gerçekleştirdik” diye konuştu.


Sel ve erozyon önleme çalışmaları yapılacak

Toprak, su ve bitki arasında bozulan tabii dengeyi yeniden tesis edecek tedbirleri almak maksadı ile sel ve taşkınlarla mücadele için 2013- 2017 yıllarını kapsayacak “Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı”nı da uygulamaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu “Plan ile 4 milyon 155 bin hektar alanda sel ve erozyon önleme çalışmaları yapılacak. Böylece, yukarı havzalarda alınacak sel ve erozyon kontrol tedbirleri ile suyun yüzeysel akışa geçerek sel ve taşkın oluşturmasının önüne geçilecek” dedi.


400 baraj ve gölet havzasında ağaçlandırma yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2013–2017 yılları arasında uygulanacak bir başka eylem planının ise “Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı” olduğunu ifade etti. Bakan Eroğlu, şöyle devam etti: “Büyük emek ve paralar harcayarak hizmete aldığımız baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, barajların ve su havzalarının korunmasını sağlamak maksadı ile bu eylem planı kapsamında 400 adet baraj ve gölet havzasında, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları yapacağız. Yürütülen bütün bu çalışmalarla, ülke genelinde erozyona maruz kalan alanlarda erozyonla mücadeleye daha etkin bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.


TOKi Haber