26 / 09 / 2022

Ers Geri Dönüşüm İnşaat Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ers Geri Dönüşüm İnşaat Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta Esin Gürbüz tarafından kuruldu.Ers Geri Dönüşüm İnşaat Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta Esin Gürbüz tarafından kuruldu.

Ers Geri Dönüşüm İnşaat Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

1- Her türlü Bakır, pirinç, sarı, alüminyum, çinko, kalay, nikel, kurşun, demir, çelik ve diğer madenlerden, mamul, yarı mamul, hurda malzeme ve imalat artıklarının, emtiaların alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 2- Her türlü Bakır, pirinç, sarı, alüminyum, çinko, kalay, nikel, kurşun, demir çelik ve diğer madenlerden, külçe, profil, tel, kablo ve diğer ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 3- Her nevi demir çelik ürünlerinin, yassı hadde mamulleri, sac, profil, boru, köşebent, paslanmaz saç ve diğer madenlerden mamul emtia ham ve yarı mamul malların alım satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 4- Demir ve demir ürünleri, çelik ve çelik ürünleri, paslanmaz çelik, bakır, galvaniz, Pvc ve asbestken mamul boru, kapı, pencere, kereste ve benzeri inşaat ile ilgili her türlü emtia alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak ve limited şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler. 5- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek 6- Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak işletmek 7- Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek 8- Her türlü atık ve hurda metal kağıt, cam plastik v.b. toptan ticareti, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 9- Her türlü demir çelik ürünleri; saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zambak, galvaniz, saç, külçe, platina, Udemiri, L demiri, flans boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı ihracatı ve ithalatını yapmak. 11- Her türlü hafriyat, her türlü arsa ve araziler üzerine yapılmış bina, iş yeri, atölye, fabrika ve benzeri yapıların yıkılması ve sökülmesi işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ve yıkım işleri ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır, kiralar, ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir. 12- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 13- Yurt içinde ve yurtdışında her türlü remi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek. 14- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 15- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 17- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 18- Her türlü inşaat malzemesi alım-satımını, ithalat-ihracatını yapmak. 19- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken ev apartman iş yeri, arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 20- Altın, gümüş, platin dahil her türlü işlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dahili ticareti, bunların işlenmesi, başkalarına fason olarak işletilmesi, 21- Her türlü kıymetli maddenin işlenmemiş, yarı mamül, yarı işlenmiş, işlenmiş olarak ithalatı, ihracatı, dahili ticareti, 22- Her türlü kıymetli, yarı kıymetli ve sentetik taş ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dahili ticareti, 23- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 24- Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar veya kiraya verir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1- İmalathane, satış yeri, irtibat bürosu, depo lojman v.b. tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alabilir, satabilir. Her türlü taşınız ve taşınmaz mal, demirbaş, nakil vasıtası, teçhizat ve malzemeyi satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, devredebilir. Üzerinde tesisler inşa edebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde ayni ve şahsi haklar iktisap ve tesis edebilir, fek edebilir, teminat alabilir, teminat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön