Ertuğrul Tekke Camisi restore ediliyor!

Ertuğrul Tekke Camisi restore ediliyor!

Osmanlı Devleti'nin 32. Padişahı Sultan II. Abdülhamid'in el oymalarının bulunduğu Ertuğrul Tekke Camisi'nin restorasyonu tamamlanıyor

Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde bulunan ve 1887'de Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılan Ertuğrul Tekke Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildi. 2008 yılında restorasyon programına alınan camideki çalışmalar gelecek ay tamamlanacak. Cami, hava şartlarının uygun olması durumunda 2010 yılı Şubat ayı içinde ibadete hazır duruma gelecek.

Caminin üst kat sütunları arasında kalan boşluklar, korkuluk duvarından kubbe eteğine kadar ahşap kafeslerle süslü. Son derecede titiz bir işçilik sergileyen bu kafeslerin, ince marangozlukla ilgilenen II. Abdülhamid tarafından imal edildiği biliniyor.

II. Abdülhamid tarafından Şazeli tarikatının ileri gelen şeyhlerinden bu tarikatın Medeni kolu kurucusu "Şeyh Hamza Zafir Efendi" adına tesis edilen cami ve tekke niteliğinde olan yapılar topluluğunun adının, Osmanlı hanedanının ceddi Ertuğrul Gazi'nin hatırasını canlandırmak amacıyla verildiği söyleniyor.

Ayrıca caminin adının Domaniç Yöresi Türkmenlerinden Ertuğrul alayının ibadetine tahsis edilmiş olmasından dolayı Ertuğrul Tekkesi Camii adıyla anıldığı da biliniyor.

Ertuğrul Tekkesi, İstanbul'da fazla yayılmamış olan, daha önce Unkapanı ve Alibeyköy'deki iki tekke ile temsil edilen Şazeli tarikatını güçlendirmekten çok, İslam aleminin çeşitli yörelerinden Osmanlı başkentine gelen tarikat şeyhleriyle ulemayı ağırlamak, özellikle bu kişiler aracılığı ile Osmanlı hanedanının tasarrufunda bulunan hilafet kurumunun prestijini arttırmak amacıyla tesis edildi.

Başlangıçta cami-tevhidhane ve selamlığı barındıran esas yapının yanı sıra harem ve misafirhane bölümlerinden oluşan tekkenin mimarı bilinmiyor.

1905-1906 yıllarında türbe-kitaplık-çeşme üçlüsüyle donatılan yapıda birbirleriyle bağlantılı olan bu bölümlerin tasarımını, İstanbul'da önemli eserlerle iz bırakan İtalyan Mimar Raimonda d'Aronco yaptı.

Cami tevhidhaneye 1905'ten önce bir minare eklendi. Şeyh Zafir Türbesi, kütüphanesi ve çeşmesi İstanbul'daki ilk art nouveau örneklerinden kabul ediliyor. Türbedeki kulelerin tepesinde bulunan gül figürüne D'Aranco'nun diger art nouveau tarzındaki binalarında da rastlanıyor. Türbenin dairesel saçak formu D'Aranco'nun Torino'da yaptığı bir sergi binasında da görülüyor ve bu saçakların bir benzeri Almanya'daki Karlsplatz istasyonunda bulunuyor.

Cami-tevhidhane dışında kalan bölümler 1960'ların sonlarında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ana bina 1969–1973 yılları arasında Vakıflar İdaresi tarafından onarıma tabi tutulmuştu.

Günümüzde ana bina cami olarak kullanılmakta olup, türbe, kitaplık ve çeşme sağlam durumda bulunuyor.
AA