Çukurova Balkon

Esenler Atışalanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Esenler Atışalanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı! Esenler Atışalanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi Kuzey (Topluluk-Baştabya) Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22.08.2019 tarih ve E.196113 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Atışalanı Mahallesi Kuzey (Topluluk-Baştabya) Rezerv Yapı Alanına ilişkin 17092,20 Plan İşlem Numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 38770 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 38772 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararname Hükümleri uyarınca 22.08.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.08.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Plan Paftaları, Askı Tutanağı için tıklayın

Plan Açıklama Raporu için tıklayın