26 / 06 / 2022

Esenler Çiftehavuzlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Esenler Çiftehavuzlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Gecekondu Önleme Bölgesi (Riskli Alan) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05 Mayıs 2021 tarihli ve 911041 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Esenler İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi, Gecekondu Önleme Bölgesi (Riskli Alan) NİP- 342637702 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve UİP-34901624 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 05 Mayıs 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Esenler Çiftehavuzlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.05.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın