Esenyurt Defne Evleri'nde 140 bin TL'ye! İcradan!

Esenyurt Defne Evleri'nde 140 bin TL'ye! İcradan!

Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kapadık köyü, 163 ada, 1 nolu parselde yer alan Defne Evleri içerisinde A 16 C Blok 3. kat 8 nolu konutu satışa sunuyor


Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

BÜYÜKçEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIşž İLANI

Dosya No:2007/696 Tal.

Satılmasına karar verilen taşınmazın adedi, cinsi, vasfı

Bir ipotek borcundan dolayı: İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kapadık köyü, 163 ada, 1 nolu parselde kain 139/16318 arsa paylı A16C blok 3.kat 8 nolu taşınmazın gayrimenkulun tamamı satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

GAYRİMENKUL İMAR DURUMU : Esenyurt Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik müdürlüğünün 19.04.2010 tarih, 7944 sayılı yazısına göre: Esenyurt ilçesi 163 ada, 1 parsel. 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planında 'Konut' alanında kaldığı belirtilmiştir.

GAYRİMENKUL HALI HAZIR DURUMU : İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kapadık köyü, 163 ada, 1 parselde kain 139/16318 arsa paylı A16C blok 3.kat 8 nolu taşınmaz. Süleyman Demirel Bulvarı, Menekşe sokak, Defne evlerinde kain, 163 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, A. 16 Blok C . giriş kargir binanın 3.katta 139/16318 arsa payına tefrikli 8 nolu meskendir. Bakımlı bahçe düzenine sahiptir. Site içersinde açık otopark mevcuttur. Site konum olarak TEM otoyoluna l.km, Esenkent çarşı merkezine 300 metre, Bahçeşehir semt merkezine 500 metre, mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde Regnum Elit Kent ve Bahçeşehir uydukenti bulunmaktadır. Yakın çevresinde Erguvan Evleri, Orkide Evleri, okul, cami, gibi konut ve sosyal alanlar yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Konu taşınmazın bulunduğu blok; bodrum+zemin+6 normal katı olarak betonarme karkas sistemli inşaa edilmiştir. Blok takribi 11 yıllıktır. 8 numaralı daire bloğun 3'üncü katında, blok girişine göre solda ve güney batı cephesinde yer almaktadır. Daire: 3 oda, salon, mutlak, banyo, WC. giriş holü ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. L salon kapatılarak bir oda oluşturulmuştur. Salonda yer döşemesi ahşap parke, duvarlar saten boyu tavan kartonpiyerdir. Odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerdir. Banyo ve WC'de yer döşemesi seramik, duvarlar seramik, tavan kartonpiyerdir. Mutfak yer döşemesi seramik, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyer olup dolaplar laminat tezgah mermerittir. Giriş holü ve koridorda yer döşemesi seramik, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerdir. Pencereler PVC doğrama ve çift camlıdır, iç kapılar amerikan pres, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifıye malzemesi olarak küvet, lavabo ve klozet mevcuttur. Dairede termik santral yakıtlı yerden ısıtmalı kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Daire girişinde sabit portmanto bulunmaktadır. Bir balkon kapatılarak daire içine dahil edilmiştir. Brüt alanı takribi . 108 m2'dir. (bina ortak alanlar hariç.)

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Satışa konu taşınmazın bulunduğu nitelikleri, imar durumu, tapu kaydı, ulaşımı çevrede oluşan emsal değerleri tarafından bilinen rayiç ve birim değerleri göz önüne alınarak birlikte değerlendirilmesi yapıldığında taşınmazın değerinin 140.000,00 TL (yüzkırkbinlira) kıymet taktir edilmiştir.

SATIşž şžARTLARI :

1- Gayrimenkul birinci açık arttırması 03.05.2011 günü saat 11:40 ile 11:50 arasında Büyükçekmece 1. icra müdürlüğü'nde açık artırma ile yapılacaktır. Bu açık arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla: Gayrimenkul ikinci açık arttırması 13.05.2011 günü saat 11:40 ile 11:50 arasında Büyükçekmece 1. icra Müdürlüğü'nde açık artırma ile yapılacaktır. Bu açık artırımada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin %40'ını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur.

2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. Mevzuatın belirlediği oranda Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle atmaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129.ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebeb olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- şžartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/696 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.03.2011


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com