Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi, Teoman Özer tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 5 Ocak 2014 tarihinde Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak'ta kuruldu.


Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi, Teoman Özer tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 5 Ocak'ta kuruldu. 


Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi iş konusu; DEKORASYON:   Her türlü iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak ve yaptırmak. Ahşap dolaplar, Ahşap kapıların imalatını yapmak ve yaptırmak. Bahçe düzenlemesi, Peyzaj işleri yapmak ve yaptırmak. Dekorasyon konusuyla ilgili her türlü iş makinelerini, Alet ve edavatlarını almak satmak, ithalat ve ihracatını ve komisyonculuğunu yapmak.   MİMARLIK:   Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj,sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak,konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak, taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şerliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı alımı, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak,zemin, su, sıcak su ve maden sontajı yapmak, temel mühendisliği  uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, her türlü iksa uygulamaları yapmak, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj,diyafram duvar, wellpoint, zemin slah ve enjeksiyon işleri,püskürtme beton uygulamaları yapmak, iskele ve deniz yapıları, mimari projeler, alt yapı projeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik,kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak,  GİYİM: Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, elpen, jüpon ve benzeri malzemelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü konfeksiyon, tekstil ürünlerinin yıkanması, temizlenmesi, kurulanması, ütülenmesi ve boya hizmetlerinin yapılması. Her türlü elbise, çamaşır, perde, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak. Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için her türlü kimyasal maddelerin ve boyanın alımı satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.  a) Şirket konusu ile ilgili gerekli makine donanım ve teçhizatla gayrimenkul, menkul ve nakil vasıtaları satın alabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, kiralayabilir, sahibi bulunduklarını satabilir veya işletebilir veya başka surette edinebilir veya elden çıkarabilir Gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fekh edebilir Bunlar için tapu dairelerinden gerekli tüm işlemleri yapabilir. Bunları devredebilir.Konusu ile ilgili fabrika atölye depo imalathane satış yerleri şube irtibat bürosu işyerleri inşa ve tesis edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.Gerek yurt içinde gerek yurt dışında temsilcilikler veya bürolar ihdas edebilir, mümessillikler kabul edebilir, hizmet ve vekalet, acentelik, komisyonculuk,taahhüt veya şirket amaç veya konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir. b) Şirket yukarıda bahsedilen maksat ve mevzular çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, aynı maksat ve mevzuda kurulmuş ortaklıklar devralabilir.Diğer şahıs ve kuruluşlardan mümessillik ve bayilik alabilir, verebilir. Sponsorluk anlaşmaları yapabilir, c) Marka, ihtira beratı, teknik bilgi (Know-how) ve diğer fikri mülkiyet hakları gibi gayri maddi mallar iktisap edebilir, verebilir, devredebilir bunlarla ilgili lisans, teknik bilgi (Know-how), teknik yardım ve sair sınai mülkiyete ilişkin sözleşmeleri akdedebilir ve gereğinde bu hakları makam ve sicillerine şirket lehine tescil ettirebilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticaret tasarrufta bulunabilir. d) Mevcut veya ilerde kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen.


Eskiz Dekorasyon Mimarlık Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, 19/A.