Et ve Balık Kurumu eğitim ve dinlenme tesisleri için ihale açtı

Et ve Balık Kurumu eğitim ve dinlenme tesisleri için ihale açtı

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ait arsalar ve üzerindeki müştemilatı satacak.


Et ve Balık Kurumu Çeşme'de bulunan eğitim
ve dinlenme tesislerini satmak üzere ihale açtı.


Manavgat Belediyesi turizm yatırımına uygun arsaları, İzmir-Karşıyaka
belediyesi ise muhtelif taşınmazlarını satışa çıkardı.


Buna göre Sakarya Mahallesi Merdivenli Kuyu mevkinde bulunan ve muhtelif parsellerde kayıtlı bin 43, 6 bin 318 ve 10 bin 610 metrekare
taşınmazlar,kapalı teklif usulü ile satılacak.


Ancak komisyonca teklif zarfları açıldıktan sonra teklif edilen en
yüksek teklif fiyatı üzerinden açık arttırma yapılarak ihale
sonuçlandırılacak.


İhale, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde 6 Kasım 2007 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.


İstekliler, söz konusu taşınmazlara ait teknik şartnameyi bedeli
karşılığı müdürlükten temin edebilecekler.


AA