Etik Kurulu lojman meselesine el attı

Etik Kurulu lojman meselesine el attıBaşbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, kamuda lojman tahsisinde yaşanan sorunlara ilişkin ilgili kurumlara bir yazı göndererek, "Kamu konutlarının kullanımı ve boşaltılmasına ilişkin her türlü işlemde şeffaflığın sağlan
Alınan bilgiye göre, Eryılmaz, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar ile bağlı ve ilgili kurumlara dağıtılmak üzere bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliklerine, bağımsız kurum ve kurul başkanlıklarına konuya ilişkin bir yazı gönderdi.


Yazıda, kurula yapılan bazı başvurularda ve basında yer alan bazı haberlerde, "üst düzey kamu görevlilerince kamu konutlarının tahsis ve tahliyesinde ilgili mevzuatta açıkça düzenlenmesine rağmen çeşitli sorunlar yaşandığının gözlendiği" belirtildi.


Eryılmaz'ın yazısında şöyle denildi: "Kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine yönelik itibar ve güvenin artırılması için, kurum yöneticilerinin, lojman tahsis komisyonu başkan ve üyeleri ile ilgili diğer kamu görevlilerinin, kamu konutlarının kullanımı ve boşaltılmasına ilişkin her türlü işlemde şeffaflığı sağlamaları, eşitlik ve tarafsızlıkla mevzuatta belirlenen düzenlemelere titizlikle uymaları ve etik ilkelere bağlı bir uygulama için gereken önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."


Yazıda, konuya ilişkin kurum yöneticileri, lojman tahsis komisyonu başkan ve üyeleri ile ilgili kamu görevlilerinin bilgilendirilmeleri ve gerekli uyarıların yapılması istendi.