Etimesgut Aşağıyurtçu parselasyon planı yeniden askıda!

Etimesgut Aşağıyurtçu parselasyon planı yeniden askıda! Etimesgut Aşağıyurtçu parselasyon planı yeniden askıda!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 13 Mart'ta askıya çıkarılan Aşağıyurtçu parselasyon planına 25 itiraz gelmişti. Aşağıyurtçu 5276 Nolu parselasyon planı bugün yeniden askıya çıktı.
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


85276 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.01.2015 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülmüş,  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.02.2015 tarih ve 565 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 85276 nolu parselasyon planı, 13.03.2015 tarih ve 29294 sayılı resmi gazetede ilanı yapılarak, aynı tarihte Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 14.04.2013 tarihinde mesai bitiminde bitmiş olup, parselasyon planı ilan panosundan indirilmiştir.

Bir aylık askı süresi içerisinde 85276 nolu parselasyon planına 25 tane yazılı itiraz gelmiştir. Askı süresi içerisinde yapılan 25 adet itiraz dilekçesi Etimesgut Belediye Encümeninin 21.04.2015 tarih ve 573/917 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 21.05.2015 tarih ve 1346/3095 sayılı kararlarıyla değerlendirilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, İtirazlara yönelik 85276 Nolu parselasyon planı ikinci kez 03.06.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4869/1-185276 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:


Aşağıyurtçu Mahallesi 108, 129, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 285, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,  468, 469, 566, 567, 964, 969, 976, 977, 1002, 1005, 1008, 1009, 1013, 1018, 214 ada 1, 215 ada 1,   216 ada 5, 6, 7 parseller, ekilemez arazi ve yol.