Çukurova Balkon

Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde imar planı değişikliği! Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, 85282 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parsel, Bağlıca Mahallesi, 46829 Ada 1 parsele ilişkin imar planı askıya çıktı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85282 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 17.03.2015 tarih ve 455/642 sayılı kararı ile uygun görülmüş,  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.04.2015 tarih ve 1074/2206 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 27.04.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85282 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi, 46829 Ada 1 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

3741/1-1