Etimesgut Bahçekapı imar planı değişikliği askıda!

Etimesgut Bahçekapı imar planı değişikliği askıda! Etimesgut Bahçekapı imar planı değişikliği askıda!

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Ankara Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 19552 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı...
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


Belediye Meclisimizin 06/05/2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile uygun görülen,  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2015 tarih ve 1476 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi, imarın 19552 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 13/08/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7322/1-1