Etimesgut Yapracık'ta imar planı değişikliği!

Etimesgut Yapracık'ta imar planı değişikliği! Etimesgut Yapracık'ta imar planı değişikliği!

Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Yapracık Mahallesi'nde belirlenen parsellerin imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:


Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85280 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 07.04.2015 tarih ve 543 sayılı kararı ile uygun görülmüş,  Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 1002 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 13.05.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85280 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:


Yapracık (Elvan tapulama) Mahallesi 401, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 2397, 2401, 2403, 2404, 2405, 2411, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2502 parseller ile ekilemez arazi.

İlgililere ilanen duyurulur.


4294/1-1