Ev almayı düşünenler dikkat! 2020 tapu rehberi!

Ev almayı düşünenler dikkat! 2020 tapu rehberi!

Bu yıl ev alma hayali gerçek olanlar tapudaki devir işlemi için ne kadar tapu harcı ödeyecek? Tapu işlemleri nasıl gerçekleşecek? İşte merak edilen her şey...


Gayrimenkul alım satım işinde bulunanların devir işlemleri için tapu harcı ödemesi gerekiyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödeme yapıyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi gerçekleşemiyor.

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında belirlenen vergi değeri oluyor. 

Bu durumda gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan etmesi şartı aranıyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanıp ödeniyor.

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tapu harcı hesaplamalarına 2020 yılı itibariyle yeni bir düzenleme getirildi. Bu yıl yürürlüğe giren yeni kanun kapsamında ise, gayrimenkul (konut, ticari, arsa, arazi gibi bütün taşınmazların) alım satımlarında gerçek değerinin gösterilmesi ve tapu harcının gerçek değer üzerinden hesaplanması zorunlu olacak. Tebliğe göre bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği açıklandı.

2020 tapu harcı hesaplama örneği

Evin değeri: 500 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 10 bin TL
Toplam ödenecek harç: 20 bin TL

Satıcının Hazırlaması Gereken Belgeler

Satıcının devir için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • Tapu aslı veya fotokopisi
 • 1 adet resim
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cündanı fotokopisi
 • Belediyeden almış vergi borcu yoktur yazısı
 • Emlakçı adına düzenlenmiş vekâletname (İşlemleri emlakçı yapacaksa gereklidir)
 • Alıcının Hazırlaması Gereken Belgeler

Alıcının devir için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • 2 adet resim
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Emlakçı adına düzenlenmiş vekâletname (İşlemleri emlakçı yapacaksa gereklidir)

Tapu harcı düzeltme dilekçesi 2020

............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

ADRES:

.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmza

EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi

Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:
-    Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

-    Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

-    Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

-    Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

-    Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  - (kredi kullanacaklar için)

Tapu Gününden Sonra Yapılacak İşlemler:
-    Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

-    Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

-    İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı

Randevu almadan tapuya gitmeyin

Koronavirüsle mücadele kapsamında TKGM tarafından alınan karar kapsamında 4 Nisan 2020 Pazartesi günü sonrasında tapu müdürlüklerinde randevusuz yapılan başvurular onaylanmayacak. İşlem başvuruları sadece webtapu üzerinden, randevu.tkgm.gov.tr adresinden veya Alo 181 çağrı merkezi üzerinden randevu alınıp gerçekleşebilecek.

Tapu sistemi değişti! Randevusuz başvurular kabul edilemeyecek!

Tapu işlemleri Blockchain teknolojisiyle yapılabilir önerisi!

2020'de ev alacaklar dikkat!