Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Cihan Jiyan Acar tarafından 200 bin TL sermaye ile 17 Ağustos'ta Sarıyer, Maslak Mahallesi, Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza'da kuruldu.


Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Cihan Jiyan Acar tarafından 200 bin TL sermaye ile 17 Ağustos'ta Sarıyer, Maslak Mahallesi, Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza'da kuruldu.


Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul, konut, siteler, ticari ve sınai marketler, depolar, villa, tatil köyü, devre mülk, apart, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, ev, apartman, iş yeri, ticarethanenin alımı, satımı, devri, kiraya verilmesi, kiralanması, pazarlanması. - Konut, iş yeri gibi her türlü bina ile eski eser niteliğindeki veya yıpranmış binaların satın alınması, renove ve restorasyonu, çevre düzenlemesi ve iç dekorasyon çalışmalarının yapılarak yerli ve yabancı gerçek ve hükmi şahıslara mortgage sistemi, banka kredisi veya önceden izin alınmak koşulu ile açık arttırma yolu ile peşin veya taksitli olarak satışı yolu ile pazarlanması, kiralanması, veya kiraya verilmesi. - Şirket üçüncü şahıslara gayrimenkul kiralama ve kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçları çerçevesinde yerleştirme, organizasyon, araç trovper desteği ve danışmanlık gibi her türlü lojistik hizmeti vermek. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon, ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. - Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak.  - Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. - Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak - Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve  diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. - İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer vb. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak. - Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım, satım ve pazarlamasını yapmak. - Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek. - Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere şirket Ortaklar Kurulunun teklifi ve kararı ile girebilir. - Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir. - Konusu ile ilgili araştırma, geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunabilir, yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla iş birliği yapabilir. - Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri alabilir, iştirak taahhütlerinde bulunabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satabilir, devir ve temlik edebilir, teminat verebilir. - Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir be yerine getirebilir. - Konusu ile ilgili pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işlerim ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. - Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alabilir, bunları tamamen veya kısmen devredebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir. Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. - Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli rehin ve diğer sözleşmeleri yapabilir. - Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek, cins  tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis ettirmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak, keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis ettirmek.


Ev Arıyorum Gayrimenkul Reklam ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza No:1 / 26-27