Ev eşyasının haczedilemeyeceğine dair yasa değişikliği yapılmadı!

Ev eşyasının haczedilemeyeceğine dair yasa değişikliği yapılmadı! Ev eşyasının haczedilemeyeceğine dair yasa değişikliği yapılmadı!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, "Ev eşyasının hacedilemeyeceğine dair yasa ne zaman çıktı Uygulama başladı mı" diye soran okurunu cevaplıyor 

Tamer Heper'in yazısı şöyle;   İki taraf zarar görür Ev eşyasının hacedilemeyeceğine dair yasa ne zaman çıktı Uygulama başladı mı R.T.   Ev eşyasının haczedilemeyeceğine dair yasa değişikliği henüz yapılmadı. Ancak ne zaman yapılacağı da belli değil. Belki biraz gecikecek belki hiç çıkmayacak. Zira sadece bana gelen ve bu hususa itiraz eden yüzlerce mektup var. Alacaklılar alacaklannı nereden alacaklannı soruyor. Elbette bunun yanıtı bende olmayacak. Bunun yanıtını, yasa değişikliğini destekleyenler verecek. Zira sık sık yazdığım bir husus var. Yasalar herkesi korur. Tek bir kesimi koruyan yasa olmaz. Olduğu zaman da yanlış yapılmış olur. Borçluyu koruyacağım diye alacaklının haklannı bertaraf ederseniz bu yasa tek taraflı çıkmış olur ki bu adil değildir. Yine bana gelen mektuplardan anladığım kadarı ile borçlular şimdiden borçlannı ödememeye başlamış, çıkacak yasaya hazırlık yapıyormuş. Bırakın yasanın çıkmasını, çıkacağı haberi bile piyasayı kanştırdıktan sonra, yasa çıktığında neler olacağını düşünemiyorum. Zaten mevcut yasada meskeniyet iddiası gibi, acil ihtiyaçlar için gerekli ev eşyasının haczedilemeyeceği gibi hükümler varken bunlan genişletmek tehlikelidir ve hiç kimsenin yaranna değildir. Zira bilinsin ki bu halde devreye mafya girer. Yasa dışı kuruluşlann devreye girmesi hukuk devletini zedeler. Suç artar, bu defa alacaklı da borçlu da zarar görür.   Buna meydan verilmemeli. Yapılacak her ne ise ya yapılmalı ve açıklık kazanmalı veya herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirilmeli. Zira bu gün dahi kaos var. Değişiklik yapılacak ise de bu makul ve mantıklı olmalı, gelişigüzel olmamalı."   Temer Heper / POSTA