Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!

Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!


Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumlu oluyor.


Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kapıcı tazminatını ev sahipleri mi, kiracılar mı öder?'' sorunusunu yanıtladı...

Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!

Kiracıyım. Her ay ödediğim aidattan kapıcı tazminatı için de para kesiliyor. Kapıcı tazminatını ev sahipleri mi, kiracılar mı öder?

Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir.

Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir. Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir.

Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedeller kat maliki tarafından ödenmelidir..

Ev alırken o tazminata dikkat!

Kapıcının ücretinde çalışana da işverene de vergi yok!