Ev sahipleri kira artışında enflasyonu aşamayacak

Ev sahipleri kira artışında enflasyonu aşamayacak

Konut ve işyeri kirasında depozito 3 aylık kira bedeliyle sınırlandırılacak. Yıllık kira artışı, bir önceki yılın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar olabilecek..
Kira bedellerine yapılacak artışı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile sınırlayan Borçlar Kanunu tasarısı Meclis'e sevk edildi. Konut ve işyeri kiralarında depozito 3 aylık kira bedelini aşamayacak ve kira sözleşmelerine fiyat endeksinden daha yüksek artış yazılamayacak. Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan komisyon tarafından 8 yılda hazırlanan tasarıda şu düzenlemelere yer verildi:


* DEPOZİTOYA SINIRLAMA: Kiracının vereceği depozito 3 aylık kira bedelini geçemeyecek. Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırabilecek. Kıymetli evrakı ise bir bankaya depo edebilecek. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilecek. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen 3 ay içinde kiracıya karşı bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini, bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü olacak.


* KİRA ARTIŞI ÜFE'YE ENDEKSLENİYOR: Yenilenecek kira sözleşmelerinde, kira artış bedeli bir önceki kira yılında ÜFE'deki artış oranını geçmeyecek. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının ÜFE'sini geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenecek.