Evek Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Evek Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi Bağcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Majd Zaın tarafından kuruldu.Evek Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi Bağcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Majd Zaın tarafından kuruldu.

Evek Real Estate Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim hizmetleri vermek ve bu hizmetleri veren yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara öğrenci ve eğitimci göndermeye aracılık etmek. 3. Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara öğrenci eğitim ve öğretim amacı ile her türlü danışmanlık hizmeti vermek, Üniversite lisans kayıt hizmet vermek, Üniversite davetiye kabul belgesi hizmeti vermek, Hazırlık fakültesi kayıt hizmeti vermek, öğrencilerin eğitim sırasında veya konakladığı yurt,ev ve okul arasında yaşanabilecek her türlü Hukiki anlamda Avukat ihtiyaçlarına danışmanlık yapmak. 4. Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara öğrenci eğitim ve öğretim amacı ile her türlü, Eğitim bakanlığı başvuru hizmeti vermek, eğitim ve öğretim amacı ile öğrencilere Havalimanında karşılama, Yurt veya eve yerleştirme hizmeti vermek, eğitim ve öğretim amacı Şehir gezisi ve ortantasyonu işlemleri hizmeti vermek, 5. Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara öğrenci eğitim ve öğretim amacıyla; öğrencilere iletişim kurması adına telekominikasyon cep telefon hattı almak veya yardımcı olmak, öğrencilere ilgili ülke diline Çeviri ve apostil işlemleri hizmeti vermek, 6. Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara öğrenci eğitim ve öğretim amacıyla öğrencilere; Göç idaresinde oturum başvuru hizmeti vermek, Öğrenci lisans eğitiminde farklı ilde ki okulu tercih eder ise şehirler arası transfer hizmeti vermek, 7. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 8. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 9. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 10. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracaatını yapmak. 11. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 12. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü eğitim danışmanlığı hizmeti vermek. 13. Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli borç alabilir.Aval ve kefalet krediler temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir,bu konuda gerekli kefalet,rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. 14. - Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir. 15 - Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis etmek, şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek,menkul mal rehni ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: 15 Temmuz Mah.Halkalı Cad. B Blok No:123/29 Bağcılar