Eysen İnşaat Mimarlık ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eysen İnşaat Mimarlık ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eysen İnşaat Mimarlık ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 5 milyon TL sermaye bedeli ile Bekir Güneş tarafından kuruldu.


Eysen İnşaat Mimarlık ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 5 milyon TL sermaye bedeli ile Bekir Güneş tarafından kuruldu.

Eysen İnşaat Mimarlık ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
- Her türlü hisseli, hissesiz arsa, arazi ve binaları satın alarak bunlara her nevi konutlar, işyeri, fabrika binaları, turistik tesisler, spor alanları, yeşil alanlar, toplu konutlar yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat müteahhitlik hizmetlerine bulunmak. -Her türlü yol, köprü, baraj, havaalanı, sulama tesisleri, rıhtımlar, limanlar, deniz yapıları, kanalizasyonlar, su arıtma ve getirme tesisleri, hafriyat, asfaltlama işleri, organize sanayi yapıları ve diğer inşaat işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak. -Her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tahsisi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında dekorasyon, mühendislik, mimarlık, müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. -Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri, dinlenme evleri, plaj, lokanta, kafeterya, konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek tesisleri inşa edebilir. -Her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin imali, imal ettirilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ithalini, ihracını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapabilir. -Her türlü, demir, saç, profil, paslanmaz saç, galvaniz, pirinç, bakır, levha ve diğer madenlerden mamül emtianın ithalatı, ihracatı işi ile iştigal etmek. -Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. -Her türlü boya ve yapı elemanları bağlantı elemanları gibi nalburiye gurubuna giren her türlü mal ve malzemelerim ithalatını ihracatını alım ve satımını yapmak, -Her türlü ev ve büro mobilya mefruşat banyo dolapları mutfak dolapları ile inşaat ve ev iç dekorasyon malzemelerinin alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak, -İnşaat sanayinde kullanılan her türlü elektrik malzemelerinin alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak, -Taş, kum, kireç, çakıl ocakları ile hazır prefabrik beton tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek işletilmesini temin etmek, -Yurt içi ve dışında kamu ve özel teşebbüslerce açılacak ihale taahhütlerine iştirak etmek, çelik, beton, kargir, ahşap, Prefabrik her türlü inşaat işleri, yollar, köprüler, limanlar, barajlar, kanallar yapmak ve yaptırmak ve her türlü inşaat işleri bakım ve onarım ve müteferrik işler inşaatı yapmak, yaptırmak ve bu konu ile ilgili taşeronluk yaptırmak. MİMARLIK KONUSUNDA; -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. -Yurt içi ve dışında kamu ve özel teşebbüslerce açılacak ihale taahhütlerine iştirak etmek, bununla ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kartaltepe Mah. Enverpaşa Cad. No: 132 A BAYRAMPAŞA