Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mustafa İleri tarafından 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Ataşehir, Yenişehir Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak'ta kuruldu.Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mustafa İleri tarafından 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Ataşehir, Yenişehir Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak'ta kuruldu. 


Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-) Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. 4-) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5-) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6-) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 8-) Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 9-) Her türlü nalburiye işleri, dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 10-) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11-) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12-) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13-) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-) Her türlü sanayi  ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 16-) Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. 17-) Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 18-) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 19-) Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 20-) Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 21-) Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 22-) Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 23-) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 24-) Her türlü otopark hizmeti vermek. 25-) Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 26-) Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. 27-) Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 28-) Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 


Osnap Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Yenişehir Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Rumi Sokak, Gökçe Aartmanı No:24 Daire:2