Eyüp'te icradan 1 milyon 280 bin TL'ye satılık iş hanı!

Eyüp'te icradan 1 milyon 280 bin TL'ye satılık iş hanı! Eyüp'te icradan 1 milyon 280 bin TL'ye satılık iş hanı!

Eyüp 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi 247 ada, 45 parselde yer alan, 1.223 metrekare alanlı bahçeli kargir işhanı vasıflı taşınmazı satışa sunuyorEyüp 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. EYÜP 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
GAYRİMENKUL SATIşž İLANI

Dosya No:2007/3084 T.

Satılmasına karar verilen;

Taşınmazı tapu kaydı: Eyüp ilçesi Topçular mahallesi 247 ada,72 pafta,45 parsel sayılı taşınmazın 1223.00 m2 miktarlı 'Bahçeli Kargir İşhanı vasıflı taşınmazın 2/5 hissesidir.

Taşınmazın imar Durumu: Eyüp ilçesi Topçular mahallesi 247 ada, 72 pafta, 45 parsel sayılı taşınmazın '02/07/1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama imar planında A ile işaretli 'Küçük Sanayi veya Ticaret +Hizmet'alanında kaldığı anlaşılmıştır. Taşınmazın Mevcut Durumu: Eyüp İlçesi Topçular mahallesi 247 ada,72 pafta, 45 parsel sayılı taşınmazın Eyüp İlçesi Topçular Mah. Tikveşli çıkmazı no:17 adresine kagir binanın, bodrum kat+zemin kat +3 normal kat+ çatı kattan oluştuğu görülmüştür. Ayrıca kagir iş hanının hemen bitişiğinde bodrum kat+zemin +1. kattan oluşan oluşan üç katlı 130.00 m2 oturumlu ofis odaları bulunan yapı mevcuttur. Binanın ana giriş kapısı sürgülü kapıdan içeri girildiğinde kamyonların yük alıp, boşattığı geniş bir bahçesi mevcuttur. Binanın bodrum katı kiracı tarafında torna atölyesi olarak kullanılmaktadır. Demir doğrama kapısı olan WC ve lavobolar bölümü ve 3 odadan oluşan idari bölüm ile birlikte imalat işlerinde kullanılan geniş bölüm olmak üzere yaklaşın 450.00 m2 olanına sahiptir. Kagir iş hanın güney batı kısmına tekabül eden sonradan yapılan iş hanına entegre edilmiş kısım dahil edildiğinde bu kattaki kullanım 650.00 m2 dir.

Zemin kat kiracı tarafında metal stand imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Demir doğrama kapısı olan WC ve lavabolar bölümü ve küçük idari bölüm ile birlikte imalat işlerinde kullanılan geniş bölüm olmak üzere yaklaşık 450.00 m2 alana sahiptir. Kargir işhanının güney batı kısmına tekabül eden sonradan yapılan iş hanına entegre edilmiş kısım dahil edildiğinde bu kattaki kullanım 650.00 m2 dir.

1 kat boş vaziyette olup geçici olarak zemin kattaki kiracı tarafından depo olarak kullanılmaktadır. WC ve lavobolar bölümü 2 adet fırın bölümü olmak üzere yaklaşık 450.00 m2 alana sahiptir. Kagir iş hanının güney bastı kısmına tekabül eden sonradan yapılan iş hanına entegre edildiğinde bu kattaki kullanım 650.00 m2 dir
2 kat kiracı tarafından kullanılmaktadır. WC ve lavabolar bölümü, idari bölüm, marangozhane döşeme hane ve imalat hane bölümü olmak üzere yaklaşık 450.00 m2 alana sahiptir.
3 kat boş vaziyette olup wc, lavabo, idari bölüm, showrom olmak üzere yaklaşık 450.00 m2 alana sahiptir.
çatı katında vinç mekanizması bulunup, buraya kullanılmayan makineler konmuştur. çatı demir doğrama üzeri alüminyum kaplama olup, yaklaşık 350.00m2 alana sahiptir. Binanın iç ve dışı bütün duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemin beton, katlar arası dökme mozaik ile sağlanmaktadır. Binada doğal gaz yok su ve elektrik bulunmaktadır. Binada kullanılan malzeme bakımsız ve eskidir. Taşınmaz yoğun iskan bölgesinde yer almakta olup, her türlü kamu hizmetinde ve ulaşım imkanlarından yararlanmaktadır.

Taşınmazın değeri: Eyüp İlçesi Topçular mahallesi 247 ada,72 pafta, 45 parsel sayılı, 1223.00 m2 miktarlı 'Bahçeli Kagir İş
hanı' vasıflı taşınmazın; Satışa konu 2/5 hissenin değeri 1.280.000.00 TL. dir.

Satış şartları:

1 - Satış 12.08.2011 günü saat 14.30 den 14.45'a kadar EYÜP 3. İCRA DAİRESİ'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerim geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 22.08.2011 günü aynı yerde saat 14.30 - 14.45 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da takdir edilen kıymetin % 40 ile rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, ihale pulu alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak K.D-V. alıcıya aittir, satım harcı ve tellaliye bedeli satış bedelinden ödenir

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 - şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir' örneği gönderilebilir.

6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/3084 T. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Eyüp 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com