Faizsiz konut edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor!

Faizsiz konut edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor!

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon TL olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekli...


Faizsiz olarak konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınması  hedefleniyor.

Faizsiz konut edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor!

Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) veriliyor. Tasarruf finansman faaliyeti; belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut ya da taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi şeklinde tanımlanıyor.

Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon Türk Lirası asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi de zorunlu hale geliyor.

Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor.

-  Müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülükler belirleniyor

Lisans alamayan ya da faaliyet izni iptal edilen şirketler için genel hükümlerin yanı sıra tasarruf sahiplerinin haklarını korumaya yönelik ilave tasfiye hükümleri de düzenleniyor.

İlgili düzenlemeyle müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülükler de belirleniyor. Bu kapsamda öncelikle müşterilerin tasarruflarını geri alma ve finansman kullanma hakları güvence altına alınmış oluyor.

Tasarruf finansman şirketlerine yatırılan tasarruflar için herhangi bir tutarda kamusal bir güvence ya da sigorta mekanizması öngörülmüyor ve şirketlerin tasfiyesi durumunda devlet tarafından geri ödeme garantisi de verilmiyor.

Faizsiz konut edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor!

Tasarruf fon havuzlarının yönetimine ilişkin şirketlerin sürekli uymaları gereken standart oranlar ve sınırlamalarda  getiriliyor. Bu nevi hesapların şirket hesaplarından ayrı tutulması da hüküm altına alınıyor.

Tasarruf finansman sözleşmesinin tanımı ve sözleşmede bulunması gereken asgari unsurlar belirleniyor. Tasarruf finansman faaliyetinin faizsiz finans ilke ve esaslarına göre yürütülmesi de zorunlu hale geliyor.

Tasarruf finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini temin etmek için şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir bölümünü ihtiyat amaçlı tutma yükümlülüğü getiriliyor.

 

Faizsiz konut sistemi denetim altına alınıyor!