Fatih Kalenderhane Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Fatih Kalenderhane Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Fatih ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, 960 ada içi kadastral boşluk alan ve 961 adanın bir kısmı ile Hocagıyasettin Mahallesi, 513 adanın bir kısmı ve 562 adanın tamamı Yenileme Avan Projelere ilişkin 1/5000 ölçekli 25.09.2020 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı askıya çıktı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından     Fatih ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, 960 ada içi kadastral boşluk alan ve 961 adanın bir kısmı ile Hocagıyasettin Mahallesi, 513 adanın bir kısmı ve 562 adanın tamamı Yenileme Avan Projelere ilişkin 1/5000 ölçekli 25.09.2020 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı 13 Ocak 2021 tarihinde askıya çıkarıldı.

Fatih ilçesi, Kalenderhane Mahallesi, 960 ada içi kadastral boşluk alan ve 961 adanın bir kısmı ile Hocagıyasettin Mahallesi, 513 adanın bir kısmı ve 562 adanın tamamı Yenileme Avan Projelere ilişkin 1/5000 ölçekli 25.09.2020 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı 15 Şubat 2021 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın